Křinec

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.2650861, 15.1178931
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 1,5 km západně od městečka, v polích pod kopcem Chotuc, při silnici vedoucí z Křince do Mečíře. Založen byl roku 1884 a pohřbívalo se na něm do druhé světové války. Na počátku 80. let 20. století byla započata demolice již zpustošeného hřbitova, roku 1984 byl areál prodán do soukromého vlastnictví, na podzim roku 1998, krátce před převodem majetku zpět na Židovskou obec v Praze, zničil tehdejší majitel zcela unikátní neorenesanční hrobku. Od roku 1999 probíhá oprava celého hřbitova, byl opraven krov a střešní krytina hřbitovního domku a areál vymýcen. Dnes se zde nalézá celkem 157 náhrobních kamenů nebo jejich torz z let 1887 - 1934.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. V blízkých letech je nutno počítat s pokračováním rekonstrukce hřbitovního domu, která si vyžádá náklady ve výši cca 2,5 milionu korun. Poslední fází rekonstrukce hřbitovního areálu bude oprava poškozených částí ohradní zdi, snaha znovu postavit náhrobky na svá původní místa dle fotografické dokumentace, neboť v současné době je jich většina nakupena ve spodní části hřbitova, a případně znovu dle původní fotodokumentace obnovit neorenesanční hrobku.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 1998 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1999 – likvidace husté náletové zeleně, projekt na statické zajištění hřbitovního domu, oprava krovu a krytiny hřbitovního domku, provedení izolace domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 328.396,- Kč

Projekt a oprava hřbitovního domku: 298.588,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 29.808,- Kč

Rok 2000 – oprava střechy a krovu hřbitovního domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 432.357,- Kč

Oprava hřbitovního domku: 414.051,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.306,- Kč

Rok 2001 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.121,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.626,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 31.712,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.344,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.345,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.760,- Kč

Rok 2008 – kácení stromu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.660,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.660,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.660,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 13.550,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 13.040,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70328.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.