Kovářov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.5227289, 14.2746333
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov je uzamčen

Příspěvek

Židovský hřbitov leží přibližně půl kilometru od obce směrem k Radvánovu. Je obehnaný kamennou zdí a vstupuje se do něho velkou kovanou branou. Obřadní síň se nacházela v severozápadní části a v současné době se zachovalo pouze její obvodové zdivo. Náhrobky je hřbitov zaplněn pouze z jedné čtvrtiny vymezené plochy. Založen byl roku 1864 a nejstarší dva dochované náhrobky vznikly dva roky po založení. První z nich stojí nad hrobem Antonie, manželky kovářovského učitele Samuela Wiesmeyera, která je uvedena v hebrejském náhrobním nápise jako Taube, manželka Zanvila (1866, č. 6). Z prvního čtvrtstoletí existence hřbitova pochází jedenáct náhrobků z následujících lokalit: Kovářov, Voltýřov, Pechova Lhota, Předbořice, Kostelec a Slavoňov. Kovářovské pohřební bratrstvo sepsalo svá statuta a založilo knihu pohřbů, do níž byla kaligraficky zaznamenána jména a data úmrtí některých členů.

V posledních dvaceti letech 19. století přibylo na hřbitově přes 40 náhrobků. Počet pohřbů strmě stoupal a rozšiřoval se i okruh lokalit: z Petrovic, Pořešína, Klučenic, Chrástu, Lašovic, Kuní, Kotýřiny, Řenkova a Zahořan.

Ve druhé polovině 90. let 20. století byla plocha hřbitova vyčištěna od nežádoucí vegetace a byly vztyčeny všechny povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v dalších letech.

Aktualizace: červenec 2024

Předchozí
Další
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana

Více informací

Počátky židovského osídlení

První zmínka o židovském osídlení v Kovářově pochází z konce třicátých let 19. století, kdy zde žily dvě židovské rodiny. Začala se zde formovat komunita, která zahrnula rovněž šest rodin v Kotýřině, šest rodin v Řenkově, dvě rodiny v Radvánově a po jedné v Pechově Lhotě, Vesci, Předbořicích, Voltýřově a Lašovicích. Území se rozprostíralo na východním břehu Vltavy mezi Milevskem na jihovýchodě a Kamýkem nad Vltavou na severozápadě. Centrem židovského dění byl zpočátku Kovářov, po roce 1890 byla kovářovská židovská obec připojena ke Klučenicím a po roce 1929 k Milevsku. 

Cenné náhrobky a významné osobnosti

Náhrobky jsou v zásadě řazeny chronologicky. Z nejvýznamnějších místních osobností je na hřbitově pohřben představený židovské obce Josef (hebrejským jménem Zelke) Fleischmann z Pechovy Lhoty (1888, náhrobek č. 63). Poslední odpočinutí zde nalezli i místní učitel Samuel Wiesmeyer s druhou manželkou Josefinou Pesl (1898, náhrobek č. 76) či dlouholetý představený obce Hynek Neumann z Lašovic (1923, náhrobek č. 93).

Některé náhrobní nápisy z šedesátých a sedmdesátých let 19. století se vyznačují plně hebrejskými nápisy (Šimšon Weil ze Slavoňova, 1868, č. 14 či Anšl Fleischmann, 1874, č. 34), první náhrobky s podílem němčiny pocházejí až z poloviny sedmdesátých let (č. 21 a 36). 

Z 20. století se dochovalo přibližně sedmdesát náhrobků. Pohřbívalo se zde i z dalších lokalit – Kroupova, Milešova, Kosobud, Plané, Obočan a Těchnic.

Zdroj:

Daniel Polakovič, Iva Steinová, Petra Vladařová: Na jihu Čech. České Budějovice: NPU, 2021. 978-80-85033-97-7.

Aktualizace: červenec 2024

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.452,- Kč

Rok 1998 – oprava hřbitovních vrat a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.960,- Kč

Oprava vrat: 8.942,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 9.018,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.584,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.104,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.232,- Kč

Rok 2002 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 83.217,- Kč

Rok 2003 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 53.086,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.127,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.058,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.387,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.338,- Kč

Rok 2008 – kácení stromu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.230,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.164,- Kč

Rok 2011 – restaurování vandaly poničených náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 149.929,- Kč

Pojistné plnění: 105.218,- Kč

Židovská obec v Praze: 44.711,- Kč

Rok 2012 – zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.610,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70236.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.