Kovanice

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.1655936, 15.0656603
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov uzamčen, klíč dostupný na Obecním úřadě Kovanice:
tel. 725 021 398

Příspěvek

Hřbitov leží 500 metrů jihozápadně od obce při cestě, která odbočuje na návsi z hlavní silnice Nymburk - Poděbrady. Byl založen jako pohřebiště pro židovské pospolitosti Kovanic, Nymburka, Poděbrad a Křince roku 1830. Na ploše hřbitova o velikosti 1 457 metrů čtverečních se v pravidelných řadách nalézá 282 náhrobků od roku 1830 (1829). Poslední pohřeb byl vypraven roku 1838. Při vstupu na hřbitov je umístěna mramorová pamětní deska, věnovaná obětem druhé světové války se stručnou zmínkou o historii hřbitova. Hrobnický domek čp. 97, postavený mimo hřbitovní areál, slouží v dnešní době jako rekreační chalupa.
V 90. letech 90. století byla plocha hřbitova vyčištěna od nežádoucí náletové vegetace a byla provedena oprava části ohradní zdi, další část ohradní zdi byla opravena roku 2007. V letech 2005–2006 byly vztyčeny všechny povalené nárobky. Následně probíhala oprava obvodové zdi hřbitova, současně s restaurátorskými pracemi na náhrobcích. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat. 
V roce 2015 proběhla dokumentace všech náhrobků. 

 

Předchozí
Další
Kovanice, foto: Jan Vladař, 2015
Kovanice, foto: Jan Vladař, 2015
Kovanice, foto: Jan Vladař, 2015
Kovanice, archiv Matana
Kovanice, archiv Matana
Kovanice, archiv Matana
Kovanice, archiv Matana
Kovanice, archiv Matana
Kovanice, archiv Matana
Kovanice, archiv Matana
Kovanice, archiv Matana
Kovanice, archiv Matana

Více informací

https://www.pamatkovykatalog.cz/zidovsky-hrbitov-2320289 

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava vstupních vrat a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.429,- Kč

Oprava vrat: 1.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.929,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.186,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.754,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.240,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.780,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.809,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.295,- Kč

Rok 2002 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava komína hřbitovního domku

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.316,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.034,- Kč

Rok 2005 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 125.357,- Kč

Vztyčování a opravy náhrobků: 119.400,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.957,- Kč

Středočeský kraj: 41.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 84.357,- Kč

Rok 2006 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 152.665,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 142.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 10.165,- Kč

Rok 2007 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 132.349,- Kč

Oprava ohradní zdi: 129.009,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.340,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 62.349,- Kč

Rok 2008 – kácení stromu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.374,- Kč

Rok 2009 - restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady. 103.554,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.554,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Židosvká obec v Praze: 33.554,- Kč

Rok 2010 - restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 103.858,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.858,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Židosvká obec v Praze: 33.858,- Kč

Rok 2011 - oprava poškozených náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 20.554,- Kč

Pojistné plnění pojišťovny: 10.384,- Kč

Židovská obec v Praze: 10.170,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 3.474,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70327.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.