Kovanice

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.164959, 15.064527
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov leží 500 metrů jihozápadně od obce při cestě, která odbočuje na návsi z hlavní silnice Nymburk - Poděbrady. Byl založen jako pohřebiště pro židovské pospolitosti Kovanic, Nymburka, Poděbrad a Křince roku 1830. Na ploše hřbitova o velikosti 1.457 metrů čtverečních se v pravidelných řadách nalézá nejméně 247 náhrobků od roku 1833. Při vstupu na hřbitov je umístěna mramorová pamětní deska, věnovaná obětem druhé světové války se stručnou zmínkou o historii hřbitova. Hrobnický domek čp. 97, postavený mimo hřbitovní areál, slouží jako rekreační chalupa.

V 90. letech 90. století byla plocha hřbitova vyčištěna od nežádoucí náletové vegetace a byla provedena oprava části ohradní zdi, další část ohradní zdi byla opravena roku 2007. V letech 2005 – 2006 byly vztyčeny všechny povalené nárobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat.

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava vstupních vrat a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.429,- Kč

Oprava vrat: 1.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.929,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.186,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.754,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.240,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.780,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.809,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.295,- Kč

Rok 2002 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava komína hřbitovního domku

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.316,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.034,- Kč

Rok 2005 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 125.357,- Kč

Vztyčování a opravy náhrobků: 119.400,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.957,- Kč

Středočeský kraj: 41.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 84.357,- Kč

Rok 2006 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 152.665,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 142.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 10.165,- Kč

Rok 2007 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 132.349,- Kč

Oprava ohradní zdi: 129.009,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.340,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 62.349,- Kč

Rok 2008 – kácení stromu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.374,- Kč

Rok 2009 - restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady. 103.554,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.554,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Židosvká obec v Praze: 33.554,- Kč

Rok 2010 - restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 103.858,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.858,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Židosvká obec v Praze: 33.858,- Kč

Rok 2011 - oprava poškozených náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 20.554,- Kč

Pojistné plnění pojišťovny: 10.384,- Kč

Židovská obec v Praze: 10.170,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 3.474,- Kč

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70327.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.