Kostelec u Křížků

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.9084258, 14.5528458
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází na západním okraji obce v blízkosti silnice vedoucí do osady Chvátalka a dále do Jílového u Prahy. Založen byl údajně roku 1702 a pohřbívalo se na něm až do konce 30. let 20. století. Nalézá se zde asi 280 náhrobních kamenů, nejstarší z nich z roku 1724, mezi nimi zajímavé barokní žulové náhrobky. Část plochy je nevyužitá, na jihozápadní straně stojí zchátralá obřadní síň. Vstup je možný bránou na jihozápadní straně a malou brankou na jižní straně.

V současné době je zajištěna pouze průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Roku 2008 bylo vztyčeno 20 povalených náhrobků, v roce 2009 byla opravena hlavní brána a branka pro pěší včetně repase kovových vrat a branky. V blízkých letech je nutno počítat se vztyčením mnoha dalších povalených náhrobků z 19. a 20. století, s opravou poškozených částí ohradní zdi z lomového kamene a s rekonstrukcí obřadní síně. Další fází obnovy hřbitovního areálu bude restaurování náhrobků z 18. a 19. století.

 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2022
Foto: L. Majerová, 2022
Foto: L. Majerová, 2022
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.047,- Kč

Rok 1996 – restaurování vybraných historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 58.446,- Kč

Restaurování náhrobků: 45.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.446,- Kč

Okresní úřad Praha východ: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 28.446,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.068,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.586,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.137,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.830,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.260,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.450,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 10.530,- Kč

Dar filmové společnosti: 13.000,- Kč (2.470,- Kč převedeno do roku 2004)

Židovská obec v Praze: 0,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 9.315,- Kč

Dar filmové společnosti: 2.470,- Kč

Židovská obec v Praze: 6.845,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.501,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.247,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.530,- Kč

Rok 2008 – vztyčování a restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 112.515,- Kč

Vztyčování a restaurování náhrobků: 99.960,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.555,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 27.515,- Kč

Rok 2009 – celková oprava vchodu na hřbitov včetně repase kovaných vrat a branky a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 242.412,- Kč

Oprava vchodu: 230.839,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 11.573,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 75.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 137.412,- Kč

Rok 2010 – restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 112.435,- Kč

Restaurování náhrobků: 100.150,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.285,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 67.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 40.435,- Kč

Rok 2011 - restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 104.096,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 24.096,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 106.550,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 26.550,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70234.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.