Kostelec nad Labem

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.2266711, 14.5810869
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov je uzamčen.
Kontaktujte nás:
[email protected]
+420 603 305 711
+420 226 235 211

Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází v Neratovické ulici na východním předměstí zvaném Písek, na pravém břehu Mratínského potoka. Založen byl roku 1594, ale po třicetileté válce údajně nebyl používán. Roku 1813 i později byl rozšířen. Nejstarší náhrobní kameny jsou dochovány až od poloviny 19. století, starší stély zanikly po druhé světové válce, zejména pak po roce 1975, kdy byl hřbitov devastován a zcela neudržován. Na ploše 1.723 metrů čtverečních je dochováno přibližně 170 náhrobních kamenů, nejmladší s datem 1964. Vyhledávaný je náhrobek rodičů Vojtěcha Rakouse Barbory (zemřela 25. 6. 1886) a Salomona (zemřel 30. 7. 1885) Oesterreicherových a jeho sestry Adelheid (zemřela roku 1884). Za první světové války tu bylo pohřbeno šest haličských uprchlíků. 20. 5. 1919 zemřela v Kostelci žena rabína Jindřicha Picka, která tu byla pohřbena, sám rabín je pohřben ve Voticích. Obřadní síň a zároveň bývalý dům pohřebního bratrstva čp. 337/45 z 19. století byl po druhé světové válce prodán a je v současnosti využíván jako byt. Od roku 2000 prochází areál hřbitova rekonstrukcí.

Do roku 2000 nebyl hřbitov nijak udržován, byl zarostlý náletovými stromy a hustým křovím, takže byl zcela neprostupný. Jediný možný vchod na hřbitov byl možný skrz bývalý hřbitovní dům, který je prodán fyzické osobě. Prvním krokem bylo zřízení samostatného vstupu a vjezdu na hřbitov; byla tedy zbořena malá část ohradní zdi, aby bylo možné na hřbitov vjet, a při té příležitosti bylo nutné zbořit zděnou kolnu, která vjezdu překážela a byla postavena vlastníky hřbitovního domku bez souhlasu Židovské obce v Praze na pozemku hřbitova. Při stavbě této kolny v 80. letech 20. století byla bohužel zničena část starších historických náhrobků, které byly rozlámány a použity do základů. Dalším krokem bylo vyklučení a vyčištění plochy hřbitova, což bylo dokončeno do konce roku 2002. V průběhu let 2001 – 2004 byly odstraněny zbytky zřícené či poškozené části ohradní zdi z lomového kamene a na jejím místě byla postavena nová ohradní zeď; vchod byl opatřen kovanými vraty. Do konce roku 2005 byly postaveny všechny novodobé povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech.

 

Předchozí
Další
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 1999 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2000 – kácení stromů, zemní práce, odstranění kolny, statický posudek na stavbu ohradní zdi, odstranění křoví a náletů, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 189.741,- Kč

Rok 2001 – zahájení opravy ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 387.989,- Kč

Dar fyzické osoby: 4.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 383.989,- Kč

Rok 2002 – pokračování opravy ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 281.555,- Kč

Rok 2003 – pokračování ve stavbě spadlé ohradní zdi, vztyčování povalených vícedílných náhrobků ze 2. poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 269.683,- Kč

Rok 2004 – stavba průčelní zdi, provedení omítek zdí, instalace vstupních kovaných vrat, vztyčování povalených náhrobků z 19. a 20. století, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 356.590,- Kč

Rok 2005 – vztyčování povalených náhrobků z 19. a 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 271.110,- Kč

Rok 2006 – vztyčování povalených náhrobků, dilatace ohradní zdi, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 112.681,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 27.175,- Kč

Rok 2008 – kácení stromu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.544,- Kč

Rok 2009 - restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 125.748,- Kč

Restaurování náhrobků: 99.997,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 25.751,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 45.748,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.166,- Kč

Rok 2011 - restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 118.150,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 38.150,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků, zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 119.834,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 39.834,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70233.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.