Košetice

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.547507, 15.127741
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 1,5 km jihovýchodně od obce uprostřed lesa nad pozemkovou tratí Hrozný žlab. Založen byl před rokem 1711, nejstarší stély pocházejí z 18. století. Je na něm dochováno kolem 100 náhrobků, nejmladší z roku 1932. Odlehlý hřbitov byl v minulosti často devastován vandaly i zloději a ponechán svému osudu. Zřítila se márnice, z níž zůstaly jen malé zbytky obvodového zdiva.

Od roku 2002 prochází hřbitov postupnou rekonstrukcí. Po roce 2002 byla plocha hřbitova vyčištěna od husté nežádoucí náletové vegetace a byla zahájena rekonstrukce celého hřbitovního areálu, která spočívala v pořízení a opravení branky, opravě ohradní zdi z lomového kamene a vztyčování povalených náhrobků. Roku 2005 byly postaveny zbylé povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 2001 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2002 – oprava ohradní zdi, vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.423,- Kč

Rok 2003 – zhotovení vstupní branky na hřbitov a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 21.377,- Kč

Zhotovení branky: 2.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.877,- Kč

Obec Košetice: 2.500,- Kč

Židovská obec v Praze: 18.877,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.112,- Kč

Rok 2005 – vztyčování a opravy náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 75.910,- Kč

Vztyčování a opravy náhrobků: 72.400,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.510,- Kč

Obec Košetice: 14.480,- Kč

Kraj Vysočina: 21.720,- Kč

Židovská obec v Praze: 39.710,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 540,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.000,- Kč

Rok 2008 – kácení stromu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.760,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.310,- Kč

Rok 2010 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 318.221,- Kč

Oprava ohradní zdi: 303.686,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.535,- Kč

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 68.221,- Kč

Ministerstvo kultury: 250. 000,- Kč

Rok 2011 - pořízení plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 12.756,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 9.990,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70326.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.