Kojetín

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.353756, 17.306213
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Žid.osídlení od pol.15.století, rodiště Davida Kaufmanna (1852-99), profesora rabínského učiliště v Budapešti. Židovskou čtvrť – dnes Husova ulice na západním obvodu městského jádra, tvořilo 83 domů, mj. radnice se židovskou školou a lázní čp. 796 z r. 1867.

Synagoga – Husova 58, barokní stavba z let 1718-26 na starším jádru z poč. 16. století, štuková výzdoba kleneb, v předsíni keramické rituální umývadlo. V l. 1952-3 adaptace na modlitebnu husitské církve. Na průčelí při vstupu odhaleny r. 1992 pamětní desky obětem nacistické rasové perzekuce.

Hřbitov – Olomoucká ul., 800 m severně od náměstí, starobylé pohřebiště již v r. 1574 rozšiřované na dnešní plochu 5908 m2. Nejstarší čitelný náhrobek z konce 17. století z celkem 426 náhrobních kamenů. Secesní obřadní síň z r.1901 od architekta W. Stiassného v rohu při vstupu byla zbořena poč. 70. let 20. století. Ohradní zeď cihelná se zpevňovacími pilířky. Průběžné opravy.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 26.090,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 24.100,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 24.000,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10229.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.