Klatovy (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
49.3966789, 13.2914514
Vlastnictví
Soukromý vlastník
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Nepřístupná

Přílohy v PDF
Příspěvek

Založená byla roku 1879, stojí v trojúhelníku mezi ulicemi Plzeňskou, Denisovou a Vančurovou, čp. 178. Budova dnes už nemá původní podobu – na jedné z vnějších zdí se dochovalo zobrazení desek Desatera, ale vyměnila se fasáda a okna, došlo i k přístavbám. Z původního vybavení zůstaly čtyři rohové sloupy původně podporující galerii, zařízení interiéru se viditelně nedochovalo. Svitek tóry ze zdejší synagogy je uchováván v Birminghamu spolu s dalšími svitky zachráněnými z Československa, kde jsou v péči tamní židovské komunity. V horním patře budovy je v současné době fitness centrum, v přízemí sklad drogerie, předtím sloužila jako okresní archiv.
Dne 13. listopadu 2015 vznikl z.s. Synagoga Klatovy který připomíná památku Židů v Klatovech a z dlouhodobého hlediska usiluje o záchranu synagogy.

https://synagoga-klatovy.webnode.cz/budova-synagogy2/

Další informace o památce budou doplněny později... 

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 111111.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.