Kladno

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.1550156, 14.1069611
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov je uzamčen.
Kontaktujte nás:
[email protected]
+420 603 305 711
+420 226 235 211

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. Probíhá dokumentace náhrobků. 

Hřbitov se nachází na severním okraji města ve Slánské ulici v těsném sousedství městského hřbitova, 800 metrů severovýchodně od náměstí. Založen byl roku 1889. V několika řadách se nalézá asi 180 náhrobních kamenů. Pohřbeni jsou zde mj. rabíni prof. Vilém Pollák a Josef Heřman Schwarz nebo zemský advokát, člen obecního zastupitelstva města Kladna a bývalý starosta zdejší židovské náboženské obce JUDr. Berthold Deutschmann. Hrobnický domek je dnes opuštěn, plánuje se jeho adaptace k obytným účelům. Obřadní síň od architektů Gerstla a Mühldorfa byla postavena roku 1938 ve funkcionalistickém slohu, až do roku 1941 fungovala jako provizorní modlitebna namísto uzavřené synagogy. Dnes slouží městskému hřbitovu.

 

 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2022
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – kácení stromů a oprava střechy obřadní síně

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.091,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.492,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.057,- Kč

Rok 1999 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 25.987,- Kč

Rok 2000 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.551,- Kč

Rok 2001 – prořez stromů a oprava ohradní zdi

Celkové náklady: 61.116,- Kč

Prořez stromů: 47.603,- Kč

Oprava zdi: 13.513,- Kč

Město Kladno: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 21.116,- Kč

Rok 2002 – oprava ohradní zdi

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.506,- Kč

Rok 2003 – oprava omítky ohradní zdi

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.389,- Kč

Rok 2004 – celková oprava střechy obřadní síně

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 413.232,- Kč

Roky 2005 a 2006 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze, průběžnou údržbu zajišťovala společnost Syrius, která si pronajímá obřadní síň.

Rok 2007 – vztyčování povalených náhrobků

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 61.679,- Kč

Roky 2008 - 2011 - na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze, průběžnou údržbu zajišťovala společnost Syrius, která si pronajímá obřadní síň.

Rok 2012 - kácení stromů, oprava poškozených náhrobků.

Celkové náklady: 46.260,- Kč

Pojistné plnění pojišťovny: 30.960,- Kč

Židovská obec v Praze: 15.300,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70229.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.