Kdyně (synagoga)

Typ objektu

expozicesynagoga

GPS
49.3904128, 13.0369758
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

květen, červen a září:
po–pá: 9.00–12.00 a 13.00–17.00
so, ne, státní svátky: 9.00–12.00
v době konání výstav otevřeno i v neděli odpoledne: 14.00–16.00

červenec a srpen:
po–pá: 9.00–12.00 a 13.00–17.00
so, ne, státní svátky: 9.00–12.00 a 13.00–16.00

říjen–duben:
po–pá: 9.00–12.00 a 13.00–16.00
so, ne: zavřeno
v době konání výstav otevřeno v neděli: 14.00–16.00

Prohlídky na základě předchozí domluvy v infocentru, tel.: +420 736 133 353

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o památce budou doplněny později...

Novorománská synagoga leží v Masarykově ulici čp. 12. Pochází z let 1862–1863. Do roku 1936 sloužila svým účelům. Během války využita jako sklad a po ní ji vlastnila CČSH. V 90. letech ji odkoupilo město, které stavbu rekonstruovalo a vytvořilo expozici věnovanou životu místních Židů.

https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-14990954

https://www.infocentrumkdyne.cz/infocentrum/synagoga-ve-kdyni/

https://www.holocaust.cz/zdroje/zidovske-komunity-v-cechach-a-na-morave/jiri-fiedler-zidovske-pamatky-v-cechach-a-na-morave/kdyne/

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.