Karlovy Vary

Typ objektu

hřbitovpomník

GPS
50.2308389, 12.8881153
Vlastnictví
ŽO Karlovy Vary
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

říjen–březen
ne–pá: 8.00–16.00
duben–září
ne–pá: 8.00–18.00
sobota, židovské svátky: zavřeno

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o hřbitově budou doplněny později...

Hřbitov leží v Mozartově ulici na východním okraji města. Byl založen v roce 1869 v rámci ústředního hřbitova. V areálu se dochovalo přes 700 náhrobků. Také se zde nacházejí obřadní síň dům hrobníka, pomník obětem 1. světové války a pamětní deska obětem 2. světové války.

http://www.kehilakv.cz/Zidovsky_hrbitov_v_KV_2017_1.htm
http://www.kehilakv.cz/Zide-v-Karlovych-Varech-3.htm
https://pamatkovykatalog.cz/ustredni-hrbitov-20575755
https://www.holocaust.cz/zdroje/zidovske-komunity-v-cechach-a-na-morave/jiri-fiedler-zidovske-pamatky-v-cechach-a-na-morave/karlovy-vary/

Předchozí
Další
Foto: archiv Matana, 2005
Foto: archiv Matana, 2005

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.