Kardašova Řečice

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.171079, 14.849432
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 1 km jižně od města na modře značené turistické stezce, asi 100 metrů východně od silnice, vedoucí do Novosedel nad Nežárkou. Založen byl kolem roku 1650, rozšířen byl před polovinou 19. století, při té příležitosti byl obehnán novou kamennou ohradní zdí a u nového vchodu byla postavena prostá průchozí márnice. Poslední pohřeb se konal roku 1965. Na hřbitově o rozloze 929 metrů čtverečních se nachází kolem 150 náhrobních kamenů od 18. století, mezi nimi mj. maďarsko-český náhrobek Pavla Lauera z roku 1908. Pohřbeni jsou zde mj. rabín a učitel Lazar Beneš nebo lékař barona Rotschilda Gustav Hoenig. Márnice byla zbořena roku 1987.

V nedávných letech byly postaveny všechny povalené náhrobky a byla opravena ohradní zeď. Od poloviny 90. let 20. století je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.208,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.126,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.046,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.102,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.480,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.804,- Kč

 

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.776,- Kč

Rok 2002 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 52.943,- Kč

Vztyčování náhrobků: 45.856,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.087,- Kč

Město Kardašova Řečice: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 32.943,- Kč

Rok 2003 – vztyčování povalených vícedílných náhrobků ze 2. poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 29.906,- Kč

Vztyčování náhrobků: 22.684,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.222,- Kč

Město Kardašova Řečice: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 19.906,- Kč

Rok 2004 – vztyčení historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.480,- Kč

Rok 2005 – vztyčení historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.322,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 7.028,- Kč

Město Kardašova Řečice: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 2.028,- Kč

Rok 2007 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 61.214,- Kč

Vztyčování náhrobků: 54.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.714,- Kč

Město Kardašova Řečice: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 56.214,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.055,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.192,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.524,- Kč

Rok 2011 - pořízení plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 9.188,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 1.320,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70324.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.