Kamenice nad Lipou (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
49.3000242, 15.0753261
Vlastnictví
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jindřichově Hradci
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Informační středisko Kamenice nad Lipou
Tel.: +420 606 078 936
e-mail: [email protected]

Přílohy v PDF
Příspěvek

Stojí v Tyršově ulici naproti zdejšímu autobusovému nádraží. Byla postavena až na konci 30. let 20. století, přesněji v letech 1937–1938, coby poslední synagoga v Čechách před 2. světovou válkou. Kamenická židovská komunita přestala existovat v roce 1940. V roce 1949 byla prodána Českobratrské církvi evangelické, která ji roku 1974 opravila a dodnes ji využívá k bohoslužebným účelům. 

Další informace o památce budou doplněny později...

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 111111.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.