Kadaň (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
50.3780506, 13.2723989
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

duben, květen, červen, září, říjen
svátky a víkendy: 10.00–17.00
červenec, srpen
út–ne: 10.00–17.00

Přílohy v PDF

Informace o památce budou doplněny později...

Synagoga se nacházela v tzv. minoritské baště, která leží v ulici Na Příkopě 187. Bašta je součástí druhého tzv. parkánového hradebního pásu, který byl postaven v 15. století. V roce 1888 byla stavba adaptována pro potřeby židovské modlitebny. Na konci 19. století byla prodána do soukromého vlastnictví. Od roku 2013 je zde expozice Militaria Městského muzea v Kadani.

https://kadan.eu/pamatky/minoritska-basta/
https://pamatkovykatalog.cz/basta-iv-18536541

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 111111.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.