Jirkov (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
50.5014006, 13.4521103
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

duben–říjen
po–ne: 9.00–18.00

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o památce budou doplněny později...

Klasicistní synagoga leží v ulici 5. května. Byla postavena podle plánů stavitele Dietricha v letech 1846–1847 na místě starší modlitebny. Během 2. světové války a po ní složila jako sklad a sběrna surovin. V roce 2020 stavba prošla rekonstrukcí a dnes slouží k pořádání kulturních akcí.

https://www.jirkov.cz/o-meste/lets-go-to-jirkov/poznejte-jirkov-1/musite-navstivit/jirkovska-synagoga/

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.