Jiřice u Miroslavi

Typ objektu

hřbitov

GPS
48.9186900, 16.3982172
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o památce budou doplněny později...

Hřbitov leží na jihovýchodním okraji obce. Dochováno je přibližně 100 náhrobku a nejstarší z nich pochází z roku 1720. Za války byl devastován nacisty.

Dostupná dokumentace zde:

http://www.chewra.com/keshetnew/kweb/location_tombs.aspx?lid=111&kid=0
https://chewra.com/keshetnew/soubory/obrazky/kat/0000700151.jpg

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.