Jindřichův Hradec

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.133804, 14.995907
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází v ulici Pod Vrchy, na jižním okraji města, 1000 metrů jihozápadně od zámku, na návrší nad břehem Nežárky. Založen byl v 15. století, roku 1557 a 1576 byl rozšířen, roku 1773 byl rozšířen a ohrazen zdí, naposledy byl rozšířen ve druhé polovině 19. století. Je na něm dochováno asi 600 náhrobků od roku 1638 do druhé světové války, mezi nimi cenné náhrobky barokního a klasicistního typu. Součástí hřbitovního areálu je také funkcionalistická obřadní síň z roku 1937 s původním zařízením, tahara s omývacím stolem, vozovna s dochovaným pohřebním vozem a hrobnický domek, který prošel celkovou rekonstrukcí a je využit jako byt správce hřbitova.

Od 90. let 20. století je zajišťována průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v následujících letech, byla opravena ohradní zeď a vztyčeny všechny povalené novodobé náhrobky. Bude třeba ještě provést opravu obřadní síně a restaurovat historické náhrobky ze 17. – 19. století. Poslední etapou záchranných prací bude restaurování pohřebního vozu.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy areálu hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.645,- Kč

Rok 1996 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.670,- Kč

Rok 1998 – oprava hřbitovní brány a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.749,- Kč

Oprava brány: 5.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.249,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 56.164,- Kč

Rok 2000 – oprava střech vozovny a tahary, oprava části ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 330.432,- Kč

Oprava vozovny, tahary a ohradní zdi: 283.300,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 47.132,- Kč

Okresní úřad v Jindřichově Hradci: 100.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 180.432,- Kč

Rok 2001 – projektová dokumentace na rekonstrukci hřbitovního domku, oprava zbylé části ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 338.148,- Kč

Projektová dokumentace, oprava ohradní zdi: 292.594,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 45.554,- Kč

Okresní úřad v Jindřichově Hradci: 200.000,- Kč

Město Jindřichův Hradec: 65.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 73.148,- Kč

Rok 2002 – oprava hřbitovního domu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 459.875,- Kč

Oprava hřbitovního domu: 405.420,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 54.455,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 300.000,- Kč

Město Jindřichův Hradec: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 59.875,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 48.288,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 46.657,- Kč

Rok 2005 – pokračování opravy hřbitovního domu – zhotovení oken, dveří, podlah a vnitřních omítek, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 455.346,- Kč

Oprava hřbitovního domu: 405.607,- Kč

Kácení stromů: 2.713,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 47.026,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 160.000,- Kč

Město Jindřichův Hradec: 140.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 155.346,- Kč

Rok 2006 – dokončení opravy hřbitovního domu, přípojka vody a kanalizace, oprava brány a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 664.303,- Kč

Oprava hřbitovního domu: 236.024,- Kč

Přípojka vody a kanalizace: 376.151,- Kč

Oprava brány: 9.713,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 42.415,- Kč

Město Jindřichův Hradec: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 614.303,- Kč

Rok 2007 – vztyčování povalených náhrobků, kácení stromů, drobné opravy hrobnického domku (doplnění klempířských prvků a elektroinstalace) a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 456.342,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 298.800,- Kč

Oprava hrobnického domku: 85.441,- Kč

Kácení stromů: 11.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 61.101,- Kč

Město Jindřichův Hradec: 120.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 236.342,- Kč

Rok 2008 – provizorní oprava obřadní síně, vztyčování povalených náhrobků, kácení stromů, odstranění vandalských nápisů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 279.522,- Kč

Oprava obřadní síně: 6.946,- Kč

Kácení stromů: 26.800,- Kč

Odstranění vandalských nápisů: 19.278,- Kč

Vztyčování náhrobků: 130.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 96.498,- Kč

Město Jindřichův Hradec: 117.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 162.522,- Kč

Rok 2009 - kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 116.543,- Kč

Kácení stromů. 25.400,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 91.143,- Kč

Rok 2010 – oprava obřadní síně, kácení stromů, plán přípojky a oprava okapů hrobnického domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 289.847,- Kč

Oprava obřadní síně: 218.025,- Kč

Kácení stromů: 27.200,- Kč

Plán přípojky a opravy okapů: 5.200,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 39.422,- Kč

Ministerstvo kultury: 196.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 43.847,- Kč

Soukromý dárce: 50.000,- Kč

Rok 2011 - oprava obřadní síně, pořízení plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 793.180,- Kč

Soukromý dárce: 66.402,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 350.000,- Kč

NFOH: 120.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 256.778,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků, příprava stálé expozice v obřadní síni a celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 210.216,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 160.216,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70321.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.