Jičín (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrsekpomníksynagoga

GPS
50.4380569, 15.3527747
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

květen a říjen

sobota 13:00 – 17:00

Červen, září

sobota–neděle 13:00 – 17:00

červenec a srpen

úterý–neděle 10.00 – 17.00

Přílohy v PDF
Příspěvek

První zpráva o jičínské synagoze pochází z roku 1773, kdy byla stavba dokončena na východním konci Židovské ulice. Zlomek hebrejského rukopisu, nalezený v genize na půdě synagogy, popisuje průběh velkého požáru Jičína v roce 1840, kdy shořelo také pět domů v Židovské ulici a střecha synagogy. Po požáru byla provedena oprava synagogy, vzniklo přímé schodiště na ženskou galerii, empírový arkádový portikus před mužským vstupem a nová klasicizující výmalba interiéru. Budova představuje mimořádně čistou podobu drobné pozdně barokní synagogy. Nejvýraznější součástí vnitřního prostoru je unikátní vrcholně barokní aron ha-kodeš, který údajně pochází z kostela jezuitské koleje, zrušené v roce 1773. Až do druhé světové války sloužila bohoslužebným účelům, po ní byla využita jako skladiště.

Roku 2001 bylo soudním rozhodnutím určeno, že budova synagogy nepřestala být vlastnictvím Židovské obce v Praze. V roce 2008 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce. 

V současné době je využita jako víceúčelový kulturní sál se stálou expozicí „Židovští spisovatelé v českých zemích“, věnované židovské literatuře 19. a 20. století v českých zemích, hlavním osobnostem a jednotlivým žánrům v německém i českém jazyce.

Synagoga v Jičíně je jeden z objektů zařazených do projektu „Revitalizace židovských památek v České republice".

Aktualizace: prosinec 2023

 

 

 

Předchozí
Další

Více informací

První zpráva o jičínské synagoze pochází z roku 1773, kdy byla stavba dokončena na východním konci Židovské ulice. Zlomek hebrejského rukopisu, nalezený v genize na půdě synagogy, popisuje průběh velkého požáru Jičína v roce 1840, kdy shořelo také pět domů v Židovské ulici a střecha synagogy. Po požáru byla provedena oprava synagogy, vzniklo přímé schodiště na ženskou galerii, empírový arkádový portikus před mužským vstupem a nová klasicizující výmalba interiéru. Domy v Židovské ulici byly přestavěny a očíslovány římskými číslicemi. Budova představuje mimořádně čistou podobu drobné pozdně barokní synagogy. Obdélná stavba s vysokou sedlovou střechou je sklenuta třemi poli valené klenby protknuté třemi páry lunet. Těm odpovídají vysoká půlkruhově zaklenutá okna. Nejvýraznější součástí vnitřního prostoru je unikátní vrcholně barokní aron ha-kodeš, který údajně pochází z kostela jezuitské koleje, zrušené v roce 1773.

Kolem roku 1900 dostala synagoga nová okna, byla vymalována a bylo zavedeno plynové osvětlení. Synagoga byla opravována v roce 1932, kdy byla rozšířena ženská galerie a provedeno dřevěné obložení soklů po obvodu místnosti.

Až do druhé světové války sloužila bohoslužebným účelům, po ní byla využita jako skladiště.

Roku 2001 bylo soudním rozhodnutím určeno, že budova synagogy nepřestala být vlastnictvím Židovské obce v Praze. V roce 2008 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce. 

V současné době je využita jako víceúčelový kulturní sál se stálou expozicí „Židovští spisovatelé v českých zemích“, věnované židovské literatuře 19. a 20. století v českých zemích, hlavním osobnostem a jednotlivým žánrům v německém i českém jazyce.

Synagoga v Jičíně je jeden z objektů zařazených do projektu  „Revitalizace židovských památek v České republice".

Budova židovské školy byla postavena podle projektu místního stavitele Josefa Opolzera jako moderní empírový nájemní dům s osmiosým stylovým průčelím se dvěma portály. Jičínská židovská obec ho koupila v roce 1872 a v přízemí zřídila školní třídu, zimní modlitebnu a jednací místnost, které užívala až do roku 1938. Pak budovu předala městu, které dům prodalo za symbolickou cenu v roce 2006 Federaci židovských obcí v ČR. Ta v rámci projektu Revitalizace židovských památek v letech 2010–2014 budovu rekonstruovala. 

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 2000 – na opravu synagogy nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2001 – mykologický průzkum, stavebně historický průzkum synagogy, zaměření synagogy a projektová dokumentace na rekonstrukci synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 138.464,- Kč

Rok 2002 – projektová dokumentace na opravu elektroinstalace, dokončení statického zajištění synagogy, provedení dešťové kanalizace, restaurátorský průzkum omítek a kamenických prvků svatostánku

Celkové náklady: 925.140,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 574.000,- Kč

Město Jičín: 164.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 187.140,- Kč

Rok 2003 – pokračování celkové obnovy synagogy – interiérové úpravy: oprava dispozic ženské galerie do původního stavu, přeložení podlah, opravy omítek, rekonstrukce řečniště, kamenické prvky a restaurování svatostánku

Celkové náklady: 726.150,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 340.000,- Kč

Město Jičín: 120.000,- Kč

World Monuments Fund: 153.267,- Kč

Židovská obec v Praze: 112.883,- Kč

Rok 2004 – pokračování celkové obnovy synagogy, restaurování malířské výzdoby, svatostánku, sanační venkovní omítky

Celkové náklady: 625.639,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 225.000,- Kč

Město Jičín: 65.000,- Kč

Královéhradecký kraj: 90.000,- Kč

World Monuments Fund: 154.618,- Kč

Židovská obec v Praze: 91.021,- Kč

Rok 2005 – pokračování celkové obnovy synagogy – restaurování svatostánku a interiérové výmalby, oprava schodiště na galerii, položení kamenné dlažby v modlitebním sále

Celkové náklady: 789.739,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč

Město Jičín: 29.000,- Kč

World Monuments Fund: 182.510,- Kč

Královéhradecký kraj: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 278.229,- Kč

Rok 2006 – pokračování celkové obnovy synagogy – restaurování schodů před svatostánkem a kamenné dlažby v modlitebním sále, sanační omítky, výmalba modlitebního sálu

Celkové náklady: 622.243,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 300.000,- Kč

Město Jičín: 86.000,- Kč

World Monuments Fund: 132.294,- Kč

Dar fyzické osoby: 1.418,- Kč

Česko – německý fond budoucnosti: 102.531,- Kč (dalších 347.469,- Kč převedeno do roku 2007 a 2008)

Židovská obec v Praze: 0,- Kč

Rok 2007 – pokračování celkové obnovy synagogy – opravy fasády, klempířské a pasířské práce, restaurátorské práce v předsíni a na schodišti, repase vstupních dveří včetně kování, restaurování vstupního portálu, kamenných okének a kamenného opěráku

Celkové náklady: 420.540,- Kč

World Monuments Fund: 31.217,- Kč

Město Jičín: 130.000,- Kč

Česko – německý fond budoucnosti: 259.323,- Kč

Židovská obec v Praze: 0,- Kč

Rok 2008 – dokončení celkové obnovy synagogy – restaurování truhlářských prvků, zhotovení kovářských prvků, zhotovení a montáž lavic, restaurování výmalby v předsíni, zhotovení výstavních panelů, oprava elektroinstalace, výroba nástěnných svítidel, svícnů a lustru, zasklení a vitráže oken, čištění a montáž dlažby

Celkové náklady: 954.465,- Kč

Česko – německý fond budoucnosti: 88.146,- Kč

Židovská obec v Praze: 866.319,- Kč

Rok 2009 - zpracování rozpočtu na opravu synagogy, překlad textu o synagoze do cizích jazyků a zhotovení lustru

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 50.623,- Kč

Zpracování rozpočtu: 2.023,- Kč

Překlad textu: 3.600,- Kč

Zhotovení lustru. 45.000,- Kč

Rok 2010 – elektrorevize

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.569,- Kč

Roky 2011 - 2012 - na údržbu synagogy nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky.

Celkové náklady v rámci projektu Revitalizace židovských památek v České republice dosáhly 40 635 000 Kč.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10503.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.