Jičín

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.4423328, 15.3823481
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Uzamčen.
Klíč k zapůjčení v městském Infocentru, tel. : 493 534 390
nebo po domluvě s panem Kindermannem: 724029359
email: [email protected]

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 1,5 km severovýchodně od města v polích na okraji lesa Obory. Založen byl roku 1651, nejstarší náhrobky pocházejí z téže doby, poslední pohřeb se konal roku 1949 (Dr. Ida Šindelková – Yong, diplomovaná na škole politických věd v Paříži). Na přibližně obdélné ploše o velikosti 1822 m2 nalezneme asi 360 náhrobků, mezi nimi také barokní a klasicistní stély a hodnotná gotizující díla. Malá márnice s pamětní deskou obětí nacismu byla opravována na počátku 90. let 20. století a počátkem 21. století. V minulosti byl několikrát devastován, od 90. let 20. století probíhá postupná rekonstrukce.

Na počátku 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn od neprostupného křoví a náletové vegetace, následně byla opravena ohradní zeď z lomového kamene a márnice. Po polovině 90. let nebyl hřbitov několik let udržován, takže opět zarostl. Tato vegetace byla zlikvidována v letech 2000–2004. V této době byla také postavena část povalených náhrobků z 19. a 20. století a byla restaurována většina ohrožených historických náhrobků. Do roku 2007 byly postaveny zbylé povalené náhroky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech, dále je nutno postavit počítat s dokončením opravy obřadní síně.

https://basevijc.webnode.cz/

Předchozí
Další
Foto: Linda Majerová, 2024
Foto: Linda Majerová, 2024
Foto: Linda Majerová, 2024
Foto: Linda Majerová, 2024
Foto: Linda Majerová, 2024
Foto: Linda Majerová, 2024
Foto: Linda Majerová, 2024
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.563,- Kč

Roky 1996, 1997, 1998 a 1999 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.373,- Kč

Rok 2001 – oprava tří velkých hrobek a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 23.281,- Kč

Oprava hrobek: 17.611,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.670,- Kč

Dar fyzické osoby: 15.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 8.281,- Kč

Rok 2002 – restaurování vybraných náhrobků ze 17. – 18. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 48.094,- Kč

Restaurování náhrobků: 40.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.094,- Kč

Náhrada škody způsobené vandalismem: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 8.094,- Kč

Rok 2003 – restaurování 19 náhrobků z 18. století, vztyčování 36 povalených vícedílných náhrobků ze 2. poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století, oprava střechy domku na nářadí a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 201.727,- Kč

Restaurování a opravy náhrobků: 175.000,- Kč

Oprava střechy: 7.941,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.786,- Kč

Královéhradecký kraj: 87.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 1.006,- Kč

Židovská obec v Praze: 113.721,- Kč

Rok 2004 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století, restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 211.615,- Kč

Vztyčování náhrobků: 104.000,- Kč

Restaurování náhrobků: 90.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.615,- Kč

Královéhradecký kraj: 90.000,- Kč

Dar fyzické osoby: 17.292,- Kč

Židovská obec v Praze: 104.323,- Kč

Rok 2005 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 115.431,- Kč

Vztyčování náhrobků: 100.000,- Kč

Kácení stromů a celoroční údržba hřbitova: 15.431,- Kč

Královéhradecký kraj: 35.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 80.431,- Kč

Rok 2006 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 115.000,- Kč

Vztyčování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 15.000,- Kč

Královéhradecký kraj: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 65.000,- Kč

Rok 2007 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století, oprava střechy márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 150.837,- Kč

Vztyčování náhrobků: 62.300,- Kč

Oprava střechy márnice: 81.111,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.426,- Kč

Královéhradecký kraj: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 90.837,- Kč

Rok 2008 – restaurátorský průzkum márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.952,- Kč

Restaurátorský průzkum márnice: 16.044,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.908,- Kč

Rok 2009 - vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.032,- Kč

Vztyčování náhrobků: 17.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 1.032,- kč

Rok 2010 - oprava hrobek poškozených vandaly a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 21.300,- Kč

Oprava hrobek: 19.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 1.800,- Kč

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.300,- Kč

Pojišťovna: 17.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 1.032,- kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.774,- Kč

Rok 2012 - oprava náhrobků poničených vandaly.

Celkové náklady: 21.000,- Kč

Pojistné plnění pojišťovny: 16.800,- Kč

Židovská obec v Praze: 4.200,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70228.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.