Jevíčko (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
49.6337339, 16.7121706
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Nachází se v Soudní ulici v centru města.V roce 1747 byla původní dřevěná synagoga zničena požárem. Trvalo pak téměr padesát let, než židovská obec shromáždila dostatek prostředků pro vznik nové, zděné, která byla vztyčena v letech 1792 až 1794. Původně klasicistní stavba byla údajně postavena také z kamenů ze zbořeného farního kostela. V roce 1907 proběhla její přestavba v secesním stylu. Od roku 1951 ji využívá sbor Československé církve husitské.

https://www.knihovna-jevicko.cz/synagoga/

https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-13411613

Další informace o památce budou doplněny později...

 

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.