Jemnice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.017608, 15.577240
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

První písemná zmínka o Židech je z r. 1336, jedna z nejstarších komunit u nás. Židovská čtvrť se nachází v jihovýchodním sektoru městského jádra při zámku, dnes ulice Zámecká a U templu. Z původních 31 domů stojí dodnes 22, některé dokonce středověké dispozice, mj. obecní dům s rabinátem Zámecká čp. 27 a škola U templu čp. 160.V době největšího rozvoje dosáhla počtu 30 domů. Po roce 1824 se čtyři domy staly obětí demolice, roku 1832 celé ghetto vyhořelo. Synagoga z r. 1649 zbořena nacisty v r. 1942, lokalitu dnes připomíná památník z r. 2006.

 

Hřbitov v Údolní ulici, 300 m jižně od náměstí, byl založen snad již ve 14. století. Na ploše 2421 m2 se nalézá kolem 400 náhrobků, přičemž nejstarší čitelný pochází z r. 1676. Pohřebiště bylo poškozeno nacisty, kteří nechali náhrobky vydláždit ulice ve městě, v l. 1991-4 byla provedena obnova. Márnice byla zbořena v letech 1955 až 1956. Hřbitov je oplocen kamenocihelnou ohradní zdí s kovanou vstupní bránou.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – oprava vstupní brány, celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 23.376,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 24.616,- Kč.

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10227.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.