Jablunkov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.5732344, 18.7627053
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov uzamčen
klíč k zapůjčení v Městekém informačním centru
tel.: 558 340 607
Po Pá 7:30 16:00

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení s modlitebnou existovalo od 2. pol. 19. století.

Hřbitov se nachází v Polní ulici, 200 m jižně od náměstí v areálu městských pohřebišť, pohřby v letech 1903-37, na ploše 909 m2 celkem 35 novodobých náhrobků, zděná márnice adaptována r. 1997 pro obchodní účely. Oprava proběhla v l. 2005-7.

http://radnice.jablocity.cz/zidovsky-hrbitov/

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Rok 2011 - dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 1.500,-

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10225.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.