Ivanovice na Hané

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.309008, 17.090607
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od 16. století, rodiště literárního historika Gustava Karpelese (1848-1909 Nauheim, NSR). Židovská čtvrť v jihozápadní části jádra, ulice Stará čtvrť, Havlíčkova, U templu, z původních 63 domů zachováno 22. Synagoga v ulici Stará čtvrť, postavena poč. 19. stol. v empírovém slohu, v l. 1951-2 adaptována na modlitebnu husitské církve.

Hřbitov v Tyršově ulici, 700 m severovýchodně od náměstí při silnici na Kroměříž za benzínovou stanicí, byl založen nejpozději v 17. století, těžce poškozen nacisty a po válce, na ploše 3766 m2 stojí asi 200 náhrobků, nejstarší dochovaný je z r. 1715. Hřbitov oplocen drátěným pletivem. Částečná oprava v l. 2010-11.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – oprava a stavění náhrobků, ošetření zeleně a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 270.038,- Kč Ivanovice na Hané: 50.000,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 42.000,- Kč Federace židovských obcí v ČR: 178.038,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, pokračování oprav náhrobků: Celkové náklady: 96.540,- Kč.

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

Federace židovských obcí v ČR: 46.540,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí: 9.504,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10224.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.