Humpolec

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.541461, 15.371294
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 400 metrů východně od města v pokračování Hradské ulice na zeleně značené turistické stezce ke hradu Orlíku. Založen byl mezi lety 1710 - 1719 a po dvojím rozšíření v 19. století dosáhl velikosti 3.658 metrů čtverečních. Dochováno je přibližně 1.000 náhrobních kamenů od 18. století (nejstarší údajně z roku 1719) do roku 1942. V období druhé světové války byl hřbitov těžce devastován Němci. Jde o další hřbitov ovlivněný východočeským sepulkrálním uměním, charakteristickým výraznou symbolikou a asymetrickými stélami. Hřbitov prochází od konce 20. století celkovou obnovou, v prosté obřadní síni je instalována pamětní deska obětem holokaustu. Mezi pohřbenými leží mj. Simon a Marie Mahlerovi, prarodiče hudebního skladatele Gustava Mahlera.

V současné době je zajišťována průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech, stejně jako ve vztyčování mnoha povalených novodobých náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 945,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.475,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.565,- Kč

Rok 1998 – oprava hřbitovní zdi, likvidace stromu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 77.789,- Kč

Oprava zdi a likvidace stromu: 28.953,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 48.836,- Kč

Město Humpolec: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 72.789,- Kč

Rok 1999 – oprava ohradní zdi, rekonstrukce nápisu v márnici a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 45.529,- Kč

Oprava zdi a rekonstrukce nápisu: 10.362,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 35.167,- Kč

Město Humpolec: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 40.529,- Kč

Rok 2000 – zhotovení informační tabule a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 43.757,- Kč

Informační tabule: 2.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 41.757,- Kč

Město Humpolec: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 38.757,- Kč

Rok 2001 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 34.387,- Kč

Vztyčování náhrobků: 5.970,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 28.417,- Kč

Město Humpolec: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 29.387,- Kč

Rok 2002 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 16.545,- Kč

Vztyčování náhrobků: 6.825,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 9.720,- Kč

Město Humpolec: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 11.545,- Kč

Rok 2003 – vztyčování povalených vícedílných náhrobků ze 2. poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 27.303,- Kč

Vztyčování náhrobků: 14.910,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.393,- Kč

Město Humpolec: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 22.303,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.493,- Kč

Rok 2005 – oprava a vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 87.938,- Kč

Opravy a vztyčování náhrobků: 80.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.938,- Kč

Město Humpolec: 20.000,- Kč

Kraj Vysočina: 24.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 43.938,- Kč

Rok 2006 – oprava a vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 87.075,- Kč

Opravy a vztyčování náhrobků: 80.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 7.075,- Kč

Město Humpolec: 16.000,- Kč

Kraj Vysočina: 24.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 47.075,- Kč

Rok 2007 – oprava a vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 96.761,- Kč

Opravy a vztyčování náhrobků: 90.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.761,- Kč

Město Humpolec: 18.000,- Kč

Kraj Vysočina: 27.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 51.761,- Kč

Rok 2008 – oprava a vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 120.895,- Kč

Opravy a vztyčování náhrobků: 108.510,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.385,- Kč

Město Humpolec: 20.000,- Kč

Kraj Vysočina: 29.340,- Kč

Židovská obec v Praze: 71.555,- Kč

Rok 2009 – oprava a vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 113.967,- Kč

Opravy a vztyčování náhrobků: 100.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.967,- Kč

Město Humpolec: 40.000,- Kč

Kraj Vysočina: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 43.967,- Kč

Rok 2010 – oprava a vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 207.708,- Kč

Opravy a vztyčování náhrobků: 197.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 10.208,- Kč

Město Humpolec: 40.000,- Kč

Kraj Vysočina: 59.250,- Kč

Židovská obec v Praze: 108.458,- Kč

Rok 2011 - oprava hřbitovní zdi, zhotovení mapy hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 96.927,- Kč

Město Humpolec: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 56.927,- Kč

Rok 2012 – oprava hřbitovní zdi, oprava a vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 449.244,- Kč

Město Humpolec: 50.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 50.000,- Kč

NFOH: 75.000,- Kč

Kraj Vysočina: 105.786,- Kč

Židovská obec v Praze: 168.458,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70320.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.