Hroubovice

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.883120, 15.992665
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází na severním okraji obce na svahu pod lesem, klesajícím k jihovýchodu, přístupný je lesní cestou. Založen byl kolem poloviny 18. století, rozšířen v polovině 19. století. Náhrobní kameny jsou dochovány v počtu kolem 250 kusů od roku 1788 do roku1966 a patří do okruhu východočeských židovských pohřebišť s výrazným zastoupením bohaté náhrobní symboliky na stélách z konce 18. století a první poloviny 19. století. Pohřben je zde mj. císařský rada Jindřich Heisler z Chrástu. Obřadní síň postavená v letech 1913 – 1915 v jihozápadním rohu hřbitova i márnice postavená zřejmě krátce po založení hřbitova v jeho severovýchodním rohu byly na přelomu 20. a 21. století částečně rekonstruovány.

Ve druhé polovině 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn od nežádoucí vegetace a byla zahájena rekonstrukce hřbitovního areálu. Byla provedena částečná rekonstrukce staré márnice a zahájena rekonstrukce obřadní síně. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. Dále je nutno počítat s dokončením rekonstrukce obřadní síně, s opravou pilířů vstupní brány a bude nutno zahájit restaurování cenných historických náhrobků.

 

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – vypracování statického posudku na obřadní síň a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.707,- Kč

Statický posudek na obřadní síň: 6.982,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 4.725,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.398,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.626,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.343,- Kč

Rok 1999 – oprava obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 321.721,- Kč

Oprava obřadní síně: 299.851,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 21.870,- Kč

Okresní úřad v Chrudimi: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 221.721,- Kč

Rok 2000 – oprava obřadní síně a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 244.664,- Kč

Oprava obřadní síně: 227.114,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.550,- Kč

Okresní úřad v Chrudimi: 75.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 169.664,- Kč

Rok 2001 – oprava staré márnice – statické zajištění, dozdění štítů, kopie krovu s pálenou krytinou, odvlhčení, zhotovení dveří a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 245.623,- Kč

Oprava staré márnice: 233.473,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.150,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 95.000,- Kč

Okresní úřad v Chrudimi: 51.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 99.623,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.450,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 15.768,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.337,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.303,- Kč

Rok 2006 – oprava ohradní zdi, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 111.846,- Kč

Kácení stromů: 18.000,- Kč

Oprava ohradní zdi: 73.293,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 20.553,- Kč

Rok 2007 – oprava ohradní zdi, vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 70.320,- Kč

Oprava ohradní zdi: 7.000,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 45.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.820,- Kč

Rok 2008 – oprava ohradní zdi, vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 237.840,- Kč

Oprava ohradní zdi: 190.425,- Kč

Vztyčování náhrobků: 30.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.415,- Kč

Pardubický kraj: 150.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 87.840,- Kč

Rok 2009 - zhotovení plánu hřbitova s náhrobky a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.868,- Kč

Zhotovení plánu hřbitova: 12.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.868,- Kč

Rok 2010 - restaurování historických náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 167.917,- Kč

Restaurování náhrobků: 149.270,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.647,- Kč

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 97.917,- Kč

Pardubický kraj: 70.000,- Kč

Rok 2011 - restaurování historických náhrobků, oprava hřbitovní zdi, dokumentace a celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 438.009,- Kč

NFOH: 100.000,- Kč

Pardubický kraj: 150.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 188.009,- Kč

Rok 2012 - restaurování historických náhrobků, dokumentace a celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 480.984,- Kč

NFOH: 150.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 130.984,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70432.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.