Hostouň u Prahy (nový)

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
50.1127750, 14.1910361
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nový hřbitov se nachází 300 metrů severovýchodně od starého hřbitova, přístupný je štěrkovou cestou ze silnice Hostouň - Pavlov. Založen byl po uzavření předchozího hřbitova, ve stejné době byla postavena i márnice z lomového kamene. Na zcela zaplněné ploše se nalézá kolem 340 náhrobků z let 1856 - 1936, mezi nimi např. stéla s postavou anděla nebo náhrobek kladenského chirurga Bernarda Sterna (zemřel r. 1876) s epitafem v latinském jazyce. Pohřbeni jsou zde mj. příbuzní spisovatele Oty Pavla nebo příslušníci rodiny Brandeisovy ze Suchdola (Alexander Brandeis byl mecenášem Mikoláše Alše). Areál hřbitova byl opravován v letech 1996 - 2001.

Ve druhé polovině 90. let 20. století byla opravena márnice, zahájena oprava ohradní zdi z lomového kamene a byly postaveny všechny povalené náhrobky. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. Do budoucna je třeba počítat s dokončením opravy ohradní zdi z lomového kamene, což si vyžádá náklady ve výši mnoha set tisíc korun.

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
Foto: L. Majerová, 2020
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy nového hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – rekonstrukce márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 226.141,- Kč

Rekonstrukce márnice: 191.527,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 34.614,- Kč

Okresní úřad v Kladně: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 176.141,- Kč

Rok 1996 – vztyčování povalených náhrobků ze druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 212.828,- Kč

Vztyčování náhrobků: 195.710,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.118,- Kč

Dotace státních úřadů: 170.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 42.828,- Kč

Rok 1997 – výroba a montáž branky do márnice, oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 191.944,- Kč

Výroba branky a oprava zdi: 179.794,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.150,- Kč

Dotace státních úřadů: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 111.944,- Kč

Rok 1998 – pokračování opravy ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 134.722,- Kč

Oprava ohradní zdi: 120.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.722,- Kč

Okresní úřad v Kladně: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 84.722,- Kč

Rok 1999 – pokračování opravy ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 121.366,- Kč

Oprava ohradní zdi: 98.079,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 23.287,- Kč

Okresní úřad v Kladně: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 71.366,- Kč

Rok 2000 – pokračování opravy ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 97.267,- Kč

Oprava ohradní zdi: 77.584,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.683,- Kč

Okresní úřad v Kladně: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 47.267,- Kč

Rok 2001 – pokračování opravy ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 77.085,- Kč

Oprava zdi: 59.194,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.891,- Kč

Okresní úřad v Kladně: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 37.085,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.043,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.599,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.244,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.554,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.610,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.472,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.149,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.149,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.335,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.183,- Kč

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu hřbitova, fotodokumentace, archivní průzkum, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.393,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70224.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.