Hostomice pod Brdy (Běštín)

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.8107194, 14.0281383
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 2 km jihozápadně od Hostomic na hranici běštínského katastru při patě zalesněného kopce Chlumku. Přístupný je zatravněnou cestou ze silnice. Založen byl údajně v září roku 1837, do této doby se všichni zemřelí pohřbívali na židovském hřbitově v Litni. Na počátku 20. století byl rozšířen do současné velikosti 1.979 metrů čtverečních. V místě rozšíření vzniklo schodiště. Dochováno je kolem 160 náhrobních kamenů od doby založení do 30. let 20. století a obvodové zdivo márnice. Pohřbeny jsou zde mj. čtyři oběti povodně roku 1845 z Praskoles. První pohřbený na tomto hřbitově byl Salomon Fischer z Běštína, který zemřel roku 1837 ve věku 93 let. Poslední pohřbený byl Zikmund Polak z Lochovic roku 1942.

V polovině 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn od nežádoucí náletové vegetace, v letech 1995 - 1996 došlo ke vztyčení povalených náhrobků a zakonzervování obvodového zdiva márnice. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech, v budoucnu je třeba pokračovat v opravě ohradní zdi z lomového kamene.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava ohradní zdi, vztyčení cca 100 náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 148.031,- Kč

Oprava zdi a vztyčení náhrobků: 144.386,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.645,- Kč

Dotace státních úřadů: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 68.031,- Kč

Rok 1996 – oprava ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 56.805,- Kč

Oprava ohradní zdi: 51.135,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.670,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.156,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.156,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 7.290,- Kč

Dar fyzické osoby: 5.271,- Kč

Židovská obec v Praze: 2.019,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.467,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.290,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.290,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.390,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.290,- Kč

Rok 2005 – kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 19.846,- Kč

Kácení stromů: 7.289,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.557,- Kč

Dary fyzických osob: 5.400,- Kč

Židovská obec v Praze: 14.446,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 24.014,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 31.320,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 34.475,- Kč

Rok 2009 - oprava ohradní zdi, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 211.404,- Kč

Oprava ohradní zdi: 149.499,- Kč

Kácení stromů: 24.870,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 37.035,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 90.000,- Kč

Hostomice Engineering: 33.932,- Kč

Židovská obec v Praze: 87.472,- Kč

Rok 2010 - oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 143.095,- Kč

Oprava ohradní zdi: 120.550,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 22.545,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 51.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 92.095,- Kč

Rok 2011 - obnova hřbitovní zdi, polohopisný plán, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 125.309,- Kč

Soukromý dárce: 2.630,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 42.679,- Kč

Rok 2012 - obnova hřbitovní zdi, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 114.278,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 34.278,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70223.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.