Hostinné

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.542463, 15.718698
Vlastnictví
MISSING: zp.pamatka.vlastnictvi. :MISSING
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází na modře značené turistické stezce do Čermné, na vrchu zvaném Svatý Antoníček, 350 metrů severovýchodně od města. Založen byl roku 1884, roku 1938 byl zdevastován místními nacisty a v průběhu 50. a 60. let 20. století zlikvidován úplně včetně zdi a obřadní síně. Dnes je dochována plocha o velikosti kolem 600 metrů čtverečních, kde se nalézá 11 podstavců, obrubníků a poslední náhrobek Henriette Müllerové z roku 1902.

V současné době je zachována podzemní část včetně hrobů. Plánuje se vyčištění plochy hřbitova od náletové vegetace a průběžné udržování plochy hřbitova.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70431.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.