Františkovy Lázně - Horní Lomany

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.133564, 12.340050
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný ze zadní strany

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení je zde doloženo od poloviny 19. Století. Židovský modlitební spolek byl založen roku 1863, v roce 1875 se pak změnila na náboženskou obec a trvala až do doby nacistické okupace. Po roce 1945 byla náboženská obec krátce obnovena a v Aši existovala modlitebna. Židovské osídlení mělo různé výkyvy: roku 1880 zde žilo 67 osob (3,3% obyvatel), roku 1900 34 osob (1,8% obyvatel), roku 1921 dosáhl maxima v počtu 95 osob (3,7% obyvatel) a roku 1930 pak 63 osob (2,5% obyv.).

Synagoga byla postavena v letech 1873 až 1875 architektem Wiedermannem v maurském slohu. Nacházela se severozápadně od centra města na nároží dnešní Americké a Francouzské ulice. Byla nacisty vypálena roku 1938 společně s obecním domem a špitálem a její zdi byly zbořeny roku 1944.

Židovský hřbitov se nachází na katastru městské části Horní Lomany v sousedství městského hřbitova, poblíž železničního přejezdu. Byl založen roku 1875 a poté rozšířen na konci 19. století a na počátku 20. století. Náhrobky nacisté odvezli po roce 1938. Do současnosti se dochovalo jen torzo obvodové zdi s branou ohrazující plochu 1460 metrů čtverečních, ale bez náhrobků. Domek nalézající se v jihovýchodním rohu byl postaven po roce 1945. Plocha je dnes využita jako zahrada a skladiště kamenického materiálu.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Náklady budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10220.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.