Rožmberk nad Vltavou (nový)

Typ objektu

hřbitov

GPS
48.662850, 14.369431
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Nový hřbitov se nachází 1 km severně od městečka Rožmberk nad Vltavou, při silnici do Českého Krumlova, na katastru obce Horní Jílovice, u osady Studenec. Založen byl roku 1883. Na ploše 2.290 metrů čtverečních je dochováno cca 100 náhrobků od doby založení hřbitova do roku 1950. Plocha hřbitova byla po druhé světové válce zmenšena, na severní nově zbudované hranici hřbitova byla postavena nová zeď z betonových tvárnic a márnice byla zbořena. Zbylá plocha hřbitova je nevyužita.

Tento hřbitov nebyl udržován až do konce 90. let 20. století, kdy byla jeho plocha zarostlá hustým křovím. Po roce 2000 byla plocha hřbitova vyčištěna, v letech 2003–2004 byla opravena zřícená část ohradní zdi, roku 2007 byly postaveny povalené náhrobky a v současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy nového hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – zpracování projektové dokumentace na obnovu hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.190,- Kč

Roky 1996, 1997, 1998 a 1999 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.425,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.464,- Kč

Rok 2002 – vytyčení hranic pozemku v terénu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.919,- Kč

Vytyčení hranic pozemku: 3.675,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.244,- Kč

Rok 2003 – oprava spadlé části ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 67.102,- Kč

Oprava ohradní zdi: 59.002,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.100,- Kč

Rok 2004 – oprava spadlé části ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 200.467,- Kč

Oprava ohradní zdi: 195.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.467,- Kč

Jihočeský kraj: 100.000,- Kč

Spolek pro ochranu památek z Lince: 95.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 5.467,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.525,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.606,- Kč

Rok 2007 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 91.406,- Kč

Vztyčování povalených náhrobků: 87.800,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.606,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.800,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.600,- Kč

Rok 2010 - celková rekonstrukce hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 578.382,- Kč

Celková rekonstrukce hřbitova: 574.582,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 3.800,- Kč

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.800,- Kč

Verein Wider: 574.582,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.912,- Kč

Rok 2012 - oprava pilířů vstupní brány, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 73.864,- Kč

Verein Wider: 69.951,- Kč

Židovská obec v Praze: 3.913,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70430.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.