Horní Cerekev

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.326019, 15.315143
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 1.500 metrů severozápadně od městečka na okraji lesa v blízkosti Pláňovského potoka. Založen byl údajně v 17. století na ploše 927 metrů čtverečních a užíván byl až do počátku druhé světové války. V minulosti často devastovaný areál obsahuje kolem 180 náhrobků od 18. století do 30. let 20. století, vévodí mu malá vozovna s výrazně strmou jehlancovou střechou. Roku 1916 tu byli pohřbeni dva haličtí uprchlíci, roku 1917 tři haličtí uprchlíci. Roku 1939 tu byla pohřbena svobodná soukromnice Irma Sommerová a zřejmě jako poslední tu byl v září 1942 pohřben soukromník z Markvarce Hynek Spiegel, který zemřel ve věku 86 let.

Rekonstrukce celého areálu byla zahájena roku 1999, kdy byl hřbitov vyčištěn od nežádoucí náletové vegetace a byla zahájena rekonstrukce márnice; rekonstrukce márnice byla dokončena roku 2001. V současnosti je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Bylo zahájeno vztyčování několik desítek povalených náhrobků a restaurování historických náhrobků z 18. století, což je třeba dokončit, stejně jako je nutno dokončit opravu ohradní zdi z lomového kamene.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Do roku 1998 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 1999 – statické zajištění márnice, prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 33.335,- Kč

Prořezání stromů a oprava márnice: 21.185,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.150,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 13.335,- Kč

Rok 2000 – prořezání stromů, oprava márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 86.929,- Kč

Prořezání stromů a oprava márnice: 65.869,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 21.060,- Kč

Okresní úřad v Pelhřimově: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 46.929,- Kč

Rok 2001 – oprava márnice, prořezání křoví a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 66.796,- Kč

Rok 2002 – pořízení vstupní branky, prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 62.502,- Kč

Obec Horní Cerekev: 4.914,- Kč

Židovská obec v Praze: 57.588,- Kč

Rok 2003 – oprava kamenné ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 55.090,- Kč

Obec Horní Cerekev: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 45.090,- Kč

Rok 2004 – prořez stromů, oprava ohradní zdi, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 55.345,- Kč

Prořez stromů: 3.500,- Kč

Oprava zdi a celoroční údržba hřbitova: 51.845,- Kč

Rok 2005 – oprava kamenné ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 71.503,- Kč

Obec Horní Cerekev: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 61.503,- Kč

Rok 2006 – oprava kamenné ohradní zdi hřbitova, vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 157.010,- Kč

Oprava zdi: 30.000,- Kč

Vztyčování náhrobků: 101.825,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 25.185,- Kč

Obec Horní Cerekev: 18.960,- Kč

Kraj Vysočina: 28.440,- Kč

Židovská obec v Praze: 109.610,- Kč

Rok 2007 – oprava kamenné ohradní zdi hřbitova, vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 148.399,- Kč

Oprava zdi: 22.349,- Kč

Vztyčování náhrobků: 105.550,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 20.500,- Kč

Obec Horní Cerekev: 19.970,- Kč

Kraj Vysočina: 29.955,- Kč

Židovská obec v Praze: 98.474,- Kč

Rok 2008 – oprava kamenné ohradní zdi hřbitova, vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 149.967,- Kč

Oprava zdi: 32.184,- Kč

Vztyčování náhrobků: 99.400,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.383,- Kč

Obec Horní Cerekev: 19.880,- Kč

Kraj Vysočina: 29.820,- Kč

Rok 2009 - oprava kamenné ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 47.676,- Kč

Obec Horní Cerekev: 7.500,- Kč

Židovská obec v Praze: 40.176,- Kč

Rok 2010 - oprava kamenné ohradní zdi hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 26.530,- Kč

Obec Horní Cerekev: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 21.530,- Kč

Rok 2011 - oprava hřbitovní zdi, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 383.983,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 250.000,- Kč

Obec Horní Cerekev: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 123.983,- Kč

Rok 2012 - oprava hřbitovní zdi, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 74.221,- Kč

Obec Horní Cerekev: 4.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 70.221,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70318.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.