Hořice v Podkrkonoší (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
50.3703903, 15.6334556
Vlastnictví
NO CČSH Velký Vřešťov
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Veřejně nepřístupná, v případě zájmu skupinky několika osob o prohlídku kontaktujte Městské muzeum.
[email protected]
+420 739 699 730

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o památce budou doplněny později...

Synagoga leží v ulici Tovární v č.p. 4. Postavena roku 1767 jako náhrada za starší dřevěnou. Po požáru roku 1859 prošla novorománskou přestavbou. Sloužila svým účelům do poloviny 30. let 20. století. Od roku 1952 stavbu využívá CČSH.

https://infocentrum.horice.org/o-meste/pamatky/zidovsky-hrbitov-a-synagoga
https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-2337703
https://www.holocaust.cz/zdroje/zidovske-komunity-v-cechach-a-na-morave/jiri-fiedler-zidovske-pamatky-v-cechach-a-na-morave/horice/

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.