Horažďovice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.323332, 13.703384
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení je zde doloženo od počátku 17. století. Během třicetileté války vzrostlo početně na 10 lidí, ale širší židovská obec až od poloviny téhož století. Od 17. století sídlili židé ve východní části města. Nachází se zde také zbytek židovské ulice, umístěné v okolí dnešní ulic Prácheňská a Ševčíkova. Roku 1837 zde bylo 10 z původních 13 domů, do současnosti se ale většinou nedochovaly (byly zbořeny či přestavěny). V Horažďovicích se nacházela od 17. století židovská škola. Židovská obec zde zanikla k roku 1940.

Nejstarší synagoga, která pocházela z 1. poloviny 17. století, snad z roku 1684 z doby datace nejstaršího náhrobku, byla po požáru v roce 1868 nahrazena novou. Rozsáhlé stavební úpravy proběhly v roce 1901, byla zvětšena ženská část a byla zavedena elektřina. Desatero bylo nasvíceno firmou Křižík. Za první světové války byla synagoga poškozena a byla zrekvírována část vnitřního vybavení z kovu (např. velký svícen). V roce 1926 se zde konají poslední svatby zapsané v matrice. Během druhé světové války bylo zničeno vnitřní vybavení a synagoga sloužila jako sklad zdravotního a hospodářského vybavení pro německou armádu. Po osvobození byla synagoga využita pro bohoslužby americkou armádou. Po válce sloužila synagoga jako sklad, kolovaly pověsti o pokladu v podlaze. Tato poslední synagoga chátrala, po zrušení památkové ochrany v roce 1980 byla zbořena.

Starý židovský hřbitov se nedochoval, pocházel snad z 15. století, existoval asi do poloviny 19. století, kdy byl přeměněn na zahrady. Nacházel se v prostoru parkán mezi hradebními pásy, vedle synagogy. Nový hřbitov na návrší u lorety severně od města se rozkládá na ploše cca 3100 metrů čtverečních, a nachází se 1 km severně od náměstí. Byl založen v první třetině 19. století. Je zde dochováno přes 380 náhrobků. V části hřbitova byly v roce 1979 postaveny náhrobky ze starého hřbitova, jež sem byly přeneseny ze staršího zrušeného hřbitova. Nejstarší z nich pochází pravděpodobně z roku 1684. Barokní náhrobky tohoto hřbitova jsou typologicky shodné s náhrobky z Volyně. Hřbitovní domek márnice vedle hřbitova byl přestavěn na rekreační chalupu.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 6.593,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, prořez stromů, dokumentace. Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 32.108,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 17.018,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10219.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.