Holice

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.064600, 15.986812
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází v bezprostředním sousedství městského hřbitova na jižním okraji města, jižně od silnice do Vysokého Mýta. Založen byl roku 1913 na ploše 1.105 metrů čtverečních, dochovalo se na něm 22 náhrobních kamenů nebo jejich torz z let 1914 - 1937. Obřadní síň byla zbořena kolem roku 1980.

V současné době je hřbitov obehnán drátěným pletivem, všechny náhrobky jsou postaveny, plochu hřbitova udržují pracovníci sousedního městského hřbitova bez nároku na finanční odměnu.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

2012 - uložení urny.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 400,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70220.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.