Hoješín

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.8215483, 15.6442497
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

volně přístupný

Příspěvek

Hřbitov se nachází severně od Hoješína na okraji místní části Horní Ves, na břehu přehrady Seč. Založen byl pravděpodobně roku 1810. Původně se nacházel ve stráni nad řekou Chrudimkou, byl obehnán kamennou zdí a nacházel se zde průchozí bejt ohel. Po vybudování vodní nádrže Seč v roce 1932 se hřbitov ocitl doslova na břehu přehrady. Ač byly provedeny terénní úpravy spočívající ve zvýšení plochy hřbitova a ve stavbě ochranné betonové zdi bránící průsaku vody z přehrady na hřbitov, právě blízkost vodního díla se později stala záminkou k devastaci hřbitova. V první fázi devastace na počátku 60. let 20. století byl zbořen zchátralý bejt ohel, zbourána obvodová zeď a odstraněny některé pomníky. V druhé fázi na počátku let 80. byly odstraněny veškeré náhrobky a plocha hřbitova byla parkově upravena. Později sem bylo znovu nainstalováno sedm náhrobků a několik pomníkových částí (podstavec, úlomky náhrobků). Nejstarší ze skupiny dochovaných náhrobků pochází z roku 1823 a nese jméno Joachima Schwarze z Běstviny, nejmladší pak patří Rosalii Pickové z Chotěboře, která zemřela v roce 1907.  

Plocha hřbitova je zbavena nežádoucí vegetace, v současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech.

Dokumentace náhrobků proběhla v roce 2015 (viz více informací). 

Aktualizace 03/2024

 

Předchozí
Další
Foto: V. F. Chvátal, 2015
Foto: V. F. Chvátal, 2015
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: V. F. Chvátal, 2015
Foto: V. F. Chvátal, 2015
Foto: V. F. Chvátal, 2015
Foto: V. F. Chvátal, 2015
Foto: V. F. Chvátal, 2015
Foto: V. F. Chvátal, 2015
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana

Více informací

Počátky židovského osídlení

Židé se usadili v Hoješíně zřejmě již před rokem 1724. Jejich počet střídavě klesal a stoupal, ovšem nikdy v tak malé obci nenarostl do významných počtů. Nicméně v Hoješíně byla založena židovská náboženská obec, pravděpodobně na počátku 19. století, do které patřili nejen Židé z Hoješína, ale i z mnoha okolních obcí a osad.  Po zrušení náboženské obce nedlouho po roce 1890 připadli Židé z této části Železných hor pod správu židovské náboženské obce v Chotěboři.  Židé v Hoješíně nikdy neměli vlastní synagogu, ale setkávali se v modlitebně zřízené v privátním domě.

Historie hřbitova

Hřbitov se nachází severně od Hoješína na okraji místní části Horní Ves, na břehu přehrady Seč. Založen byl pravděpodobně roku 1810. Původně se nacházel ve stráni nad řekou Chrudimkou, byl obehnán kamennou zdí a nacházel se zde průchozí bejt ohel. Po vybudování vodní nádrže Seč v roce 1932 se hřbitov ocitl doslova na břehu přehrady. Ač byly provedeny terénní úpravy spočívající ve zvýšení plochy hřbitova a ve stavbě ochranné betonové zdi bránící průsaku vody z přehrady na hřbitov, právě blízkost vodního díla se později stala záminkou k devastaci hřbitova. V první fázi devastace na počátku 60. let 20. století byl zbořen zchátralý bejt ohel, zbourána obvodová zeď a odstraněny některé pomníky. V druhé fázi na počátku let 80. byly odstraněny veškeré náhrobky a plocha hřbitova byla parkově upravena. Později sem bylo znovu nainstalováno sedm náhrobků a několik pomníkových částí (podstavec, úlomky náhrobků). Nejstarší ze skupiny dochovaných náhrobků pochází z roku 1823 a nese jméno Joachima Schwarze z Běstviny, nejmladší pak patří Rosalii Pickové z Chotěboře, která zemřela v roce 1907.  

Dokumentace nárobků proběhla v roce 2015 (Václav F. Chvátal).

Plocha hřbitova je zbavena nežádoucí vegetace, v současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech.

Zpracovala: Lucie Petrusová, 2024

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Roky 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 a 2000 – na údržbu hřbitova nebyly vynakládány žádné finanční prostředky

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.874,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.900,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.009,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.919,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.915,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.409,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.969,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.052,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.414,- Kč

Rok 2010 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.172,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.862,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.640,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70429.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.