Hlučín

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.898173, 18.192673
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od poč. 18. století, rozptýlené povahy, zaniklo již v době mezi světovými válkami. Synagoga z let 1842-3 zbořena v r. 1931.

Hřbitov byl založen v r. 1814 700 m východně od náměstí na rozcestí ulic Ostravské a Rovniny. Před válkou obsahoval asi 250 náhrobků. Nacisty kompletně zlikvidován v l. 1942-3, část náhrobků posloužila jako koryto odvodňovacího žlabu. Obřadní síň postavená okolo roku 1860 byla zbořena roku 1946, kdy byla část hřbitovní plochy připojena k čestnému pohřebišti sovětských vojáků, zbylých 701 m2 mělo charakter parku. V l. 2008-9 došlo k přemístění a novému osazení 43 celých a zhruba 200 větších zlomků náhrobků na volné ploše, k pořízení kamenného památníku a kovaného oplocení s branou ze strany ulice.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – dokončení opravy oploceni a celoroční průběžná údržba hřbitova                           Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 80.645,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova,dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 7.360,-

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10218.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.