Hluboká nad Vltavou (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
49.0495389, 14.4344944
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Více informací na:
tel.  +420 387 966 164

Přílohy v PDF
Příspěvek

Židovské rodiny se zde usadily v 17. století. Nová synagoga byla postavena v roce 1907 a sloužila až do nacistické okupace.
Informace o památce budou doplněny později…
Více informací na:
https://pamatkovykatalog.cz/zidovska-ctvrt-26337658
https://www.hluboka.cz/aktivity/54-zidovska-synagoga

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.