Hluboká nad Vltavou

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.0500347, 14.4290836
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Příspěvek

Hřbitov se nachází 500 metrů jihozápadně od centra městečka při hlavní silnici vedoucí do Českých Budějovic, nedaleko Munického rybníka. K založení hřbitova zřejmě došlo ve 40. letech 18. století. Předtím se pohřbívalo v Kolodějích nad Lužnicí. Dochovalo se 185 náhrobků. Nejstarší náhrobky stojí u brány a pocházejí ze čtyřicátých let 18. století, první dochovaný náleží paní Ciperl, dceři Abrahama a manželce Lejba (1741, č. 82). Poslední pohřeb se zde uskutečnil v roce 1942.  Na hřbitově nebyl postaven dům tahary. Plocha byla v neznámé době po rozšíření do dnešních rozměrů obehnána vysokou omítanou zdí, opatřenou korunou.
Dlouhou řadu představených židovské náboženské obce v Hluboké připomínají náhrobní nápisy Abrahama Lederera (1870, č. 7), Philipa Steina (1910, č. 159/1), Adalberta (1902, č. 146) a Josefa Hullerových (1937, č. 178). Z představitelů židovské náboženské obce v Českých Budějovicích se dochovaly náhrobky Ignatze Zieglera (1892, č. 130), člena vedení židovské náboženské obce, a Rosy Horner, manželky kantora (1866, č. 13).
Během první světové války byly zde pohřbení dva haličští uprchlíci (náhrobky č. 77 a 96). Poslední pohřeb se zde uskutečnil v roce 1942. Během války i v poválečném období často docházelo k poškozování hřbitovní plochy a ke kompletní opravě došlo až zásluhou Nadace pro rozkvět kulturních dědictví v roce 1993.
Dokumentace náhrobků proběhla v roce 2019.

Aktualizace: duben 2024

 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2023
Foto: L. Majerová, 2023
Foto: L. Majerová, 2023
Archiv Matana, 2011
Archiv Matana, 2011
Archiv Matana, 2011
Archiv Matana, 2011
Archiv Matana, 2011
Archiv Matana, 2011
Archiv Matana, 2011
Archiv Matana, 2011

Více informací

Nejstarší písemný doklad o židovské přítomnosti v podhradí Hluboké pochází z roku 1574, kdy zde bydlela jedna židovská rodina. Během 17. století pronajala hlubocká vrchnost Židům ve čtvrti Podskalí panský dům a později jim nechala vystavět domky.  Na začátku 18. století se řada židovských obchodníků z Hluboké účastnila velkých trhů v Lipsku, měla též čilé obchodní styky s Horním Rakouskem a Salcburkem. Jeden z nich, Adam Ašer Kauder, působil v rámci českého zemského židovstva jako kontribuční výběrčí pro Bechyňský kraj a dotáhl to až na nejvyšší post zemského staršího. Počet Židů v Hluboké na počátku 18. století postupně vzrůstal, kolem roku 1715 tu žilo šest rodin, o necelé desetiletí později již osm (celkem 37 osob).

V první polovině 19. století tvořilo židovský sídelný okrsek sedm sousedících domů na jihozápadním okraji intravilánu, v dnešní Tyršově ulici. Počet rodin se od roku 1799 zvětšil z deseti na dvojnásobek v roce 1840. 

K založení hřbitova, který se dnes nachází při hlavní silnici do Týna nad Vltavou, nedaleko Munického rybníka, zřejmě došlo ve čtyřicátých letech století. Předtím se pohřbívalo v Kolodějích nad Lužnicí. Nejstarší náhrobky stojí u brány a pocházejí ze čtyřicátých let 18. století, první dochovaný náleží paní Ciperl, dceři Abrahama a manželce Lejba (1741, č. 82).   

S novou vlnou osídlenců přibývalo hrobových míst a náhrobků po levé straně hřbitova, dle vysledovatelné chronologické posloupnosti se zdá, že rozšíření hřbitovní plochy se realizovalo v druhé čtvrtině 19. století. 

Až do obnovení židovské náboženské obce v Českých Budějovicích a zřízení tamějšího židovského hřbitova (1866) sloužil jako hlavní hřbitov pro tuto komunitu, a to včetně dalších lokalit v blízkém i vzdálenějším okolí Převládají zde náhrobky levitské rodiny Kauderových, jejíž předkové zde žili od konce 17. století. Podle staré rodinné tradice a nápisu na náhrobku Ješajahu Kaudera (1810, č. 47) sahal její rodokmen až k rabínovi Akivovi (kolem 50–135), jednomu z nevýznamnějších tannaitů, který patřil mezi hlavní kodifikátory Mišny. Prvním doloženým hlubockým rabínem byl Adam (Ašer Anšl) Bloch, který si mimo jiné dopisoval v halachické korespondenci s kolodějským rabínem Š. L. Kauderem. Je pohřbený na hlubockém hřbitově spolu s manželkou Evou (1836/1838, náhrobky č. 37 a 40). 

V druhé polovině 19. století se pohřbívalo v pravé části hřbitova, postupovalo se od zadní části směrem k bráně. Na hřbitově nebyl postaven dům tahary. Plocha byla v neznámé době po rozšíření do dnešních rozměrů obehnána vysokou omítanou zdí, opatřenou korunou.

Dlouhou řadu představených židovské náboženské obce v Hluboké připomínají náhrobní nápisy Abrahama Lederera (1870, č. 7), Philipa Steina (1910, č. 159/1), Adalberta (1902, č. 146) a Josefa Hullerových (1937, č. 178). Z představitelů židovské náboženské obce v Českých Budějovicích se dochovaly náhrobky Ignatze Zieglera (1892, č. 130), člena vedení židovské náboženské obce, a Rosy Horner, manželky kantora (1866, č. 13).

Během první světové války byly zde pohřbení dva haličští uprchlíci (náhrobky č. 77 a 96). Poslední pohřeb se zde uskutečnil v roce 1942. Během války i v poválečném období často docházelo k poškozování hřbitovní plochy a ke kompletní opravě došlo až zásluhou Nadace pro rozkvět kulturních dědictví v roce 1993.
Dokumentace náhrobků proběhla v roce 2019.

Zdroj:
Daniel Polakovič, Iva Steinová, Petra Vladařová: Židovské hřbitovy na jihu Čech. České Budějovice: NPU, 2021. 978-80-85033-97-7.

Náklady

Rok 2009 - restaurování historických náhrobků

Celkové náklady: 99.545,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze. 19.545,- Kč

Rok 2010 - restaurování historických náhrobků a kácení stromů

Celkové náklady: 174.150,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze. 74.150,- Kč

Rok 2011 - restaurování náhrobků,celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 99.828,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 19.828,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků,zhotovení polohopisného plánu hřbitova,celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 106.950,- Kč,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 26.950,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70219.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.