Hluboká nad Vltavou

Typ objektu

hřbitovsídelní okrsek

GPS
49.0500347, 14.4290836
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Hřbitov se nachází 500 metrů jihozápadně od centra městečka při hlavní silnici vedoucí do Českých Budějovic, nedaleko Munického rybníka. K založení hřbitova zřejmě došlo ve 40. letech 18. století. Předtím se pohřbívalo v Kolodějích nad Lužnicí. 

Dochovalo se 185 náhrobků. Nejstarší náhrobky stojí u brány a pocházejí ze čtyřicátých let 18. století, první dochovaný náleží paní Ciperl, dceři Abrahama a manželce Lejba (1741, č. 82). Poslední pohřeb se zde uskutečnil v roce 1942.  Na hřbitově nebyl postaven dům tahary. Plocha byla v neznámé době po rozšíření do dnešních rozměrů obehnána vysokou omítanou zdí, opatřenou korunou.

Dlouhou řadu představených židovské náboženské obce v Hluboké připomínají náhrobní nápisy Abrahama Lederera (1870, č. 7), Philipa Steina (1910, č. 159/1), Adalberta (1902, č. 146) a Josefa Hullerových (1937, č. 178). Z představitelů židovské náboženské obce v Českých Budějovicích se dochovaly náhrobky Ignatze Zieglera (1892, č. 130), člena vedení židovské náboženské obce, a Rosy Horner, manželky kantora (1866, č. 13).

Během první světové války byly zde pohřbení dva haličští uprchlíci (náhrobky č. 77 a 96). Poslední pohřeb se zde uskutečnil v roce 1942. Během války i v poválečném období často docházelo k poškozování hřbitovní plochy a ke kompletní opravě došlo až zásluhou Nadace pro rozkvět kulturních dědictví v roce 1993.

 

Předchozí
Další

Více informací

Nejstarší písemný doklad o židovské přítomnosti v podhradí Hluboké pochází z roku 1574, kdy zde bydlela jedna židovská rodina. Během 17. století pronajala hlubocká vrchnost Židům ve čtvrti Podskalí panský dům a později jim nechala vystavět domky.  Na začátku 18. století se řada židovských obchodníků z Hluboké účastnila velkých trhů v Lipsku, měla též čilé obchodní styky s Horním Rakouskem a Salcburkem. Jeden z nich, Adam Ašer Kauder, působil v rámci českého zemského židovstva jako kontribuční výběrčí pro Bechyňský kraj a dotáhl to až na nejvyšší post zemského staršího. Počet Židů v Hluboké na počátku 18. století postupně vzrůstal, kolem roku 1715 tu žilo šest rodin, o necelé desetiletí později již osm (celkem 37 osob).

V první polovině 19. století tvořilo židovský sídelný okrsek sedm sousedících domů na jihozápadním okraji intravilánu, v dnešní Tyršově ulici. Počet rodin se od roku 1799 zvětšil z deseti na dvojnásobek v roce 1840. 

K založení hřbitova, který se dnes nachází při hlavní silnici do Týna nad Vltavou, nedaleko Munického rybníka, zřejmě došlo ve čtyřicátých letech století. Předtím se pohřbívalo v Kolodějích nad Lužnicí. Nejstarší náhrobky stojí u brány a pocházejí ze čtyřicátých let 18. století, první dochovaný náleží paní Ciperl, dceři Abrahama a manželce Lejba (1741, č. 82).   

S novou vlnou osídlenců přibývalo hrobových míst a náhrobků po levé straně hřbitova, dle vysledovatelné chronologické posloupnosti se zdá, že rozšíření hřbitovní plochy se realizovalo v druhé čtvrtině 19. století. 

Až do obnovení židovské náboženské obce v Českých Budějovicích a zřízení tamějšího židovského hřbitova (1866) sloužil jako hlavní hřbitov pro tuto komunitu, a to včetně dalších lokalit v blízkém i vzdálenějším okolí Převládají zde náhrobky levitské rodiny Kauderových, jejíž předkové zde žili od konce 17. století. Podle staré rodinné tradice a nápisu na náhrobku Ješajahu Kaudera (1810, č. 47) sahal její rodokmen až k rabínovi Akivovi (kolem 50–135), jednomu z nevýznamnějších tannaitů, který patřil mezi hlavní kodifikátory Mišny. Prvním doloženým hlubockým rabínem byl Adam (Ašer Anšl) Bloch, který si mimo jiné dopisoval v halachické korespondenci s kolodějským rabínem Š. L. Kauderem. Je pohřbený na hlubockém hřbitově spolu s manželkou Evou (1836/1838, náhrobky č. 37 a 40). 

V druhé polovině 19. století se pohřbívalo v pravé části hřbitova, postupovalo se od zadní části směrem k bráně. Na hřbitově nebyl postaven dům tahary. Plocha byla v neznámé době po rozšíření do dnešních rozměrů obehnána vysokou omítanou zdí, opatřenou korunou.

Dlouhou řadu představených židovské náboženské obce v Hluboké připomínají náhrobní nápisy Abrahama Lederera (1870, č. 7), Philipa Steina (1910, č. 159/1), Adalberta (1902, č. 146) a Josefa Hullerových (1937, č. 178). Z představitelů židovské náboženské obce v Českých Budějovicích se dochovaly náhrobky Ignatze Zieglera (1892, č. 130), člena vedení židovské náboženské obce, a Rosy Horner, manželky kantora (1866, č. 13).

Během první světové války byly zde pohřbení dva haličští uprchlíci (náhrobky č. 77 a 96). Poslední pohřeb se zde uskutečnil v roce 1942. Během války i v poválečném období často docházelo k poškozování hřbitovní plochy a ke kompletní opravě došlo až zásluhou Nadace pro rozkvět kulturních dědictví v roce 1993.

Zdroj:

Daniel Polakovič, Iva Steinová, Petra Vladařová: Na jihu Čech. České Budějovice: NPU, 2021. 978-80-85033-97-7.

Náklady

Rok 2009 - restaurování historických náhrobků

Celkové náklady: 99.545,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze. 19.545,- Kč

Rok 2010 - restaurování historických náhrobků a kácení stromů

Celkové náklady: 174.150,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze. 74.150,- Kč

Rok 2011 - restaurování náhrobků,celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 99.828,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 19.828,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků,zhotovení polohopisného plánu hřbitova,celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 106.950,- Kč,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 26.950,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70219.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.