Heřmanův Městec (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
49.9476058, 15.6689314
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

červen–září 
14:00–17:00 (středa)
10:00–12:00 a 14:00–17:00 (sobota, neděle)
říjen–květen
10:00–12:00 a 14:00–16:00 (sobota, neděle)
tel.: 778 888 772

Přílohy v PDF
Příspěvek

Předchůdkyní dnešní budovy byla barokní synagoga postavená v roce 1760. Do nynější novorománské podoby byla přestavěna v roce 1870. Vyprojektoval a postavil ji známý východočeský architekt František Schmoranz. Až do doby německé nacistické okupace sloužila k původním účelům. Za nacistické okupace byly náboženské obřady zakázány. Vybavení synagogy bylo odesláno do centrálního židovského muzea v Praze. Co zde zbylo, podléhalo postupně zkáze a devastaci. Budova synagogy sloužila nějaký čas jako skladiště německé armády. Ze štítu synagogy byly odstraněny desky desatera.

Po válce synagoga již nemohla sloužit svému původnímu určení. V roce 1947 koupila oba objekty od pražské židovské obce Českobratrská církev evangelická. Nicméně k opravě kvůli událostem února 1948 nikdy nedošlo. Synagoga a později i budova židovské školy postupně chátraly. Spojovací chodba mezi nimi byla v r. 1952 zbourána. Omítka opadávala, ornamentální výzdoba interiéru byla silně poškozena, vitrážová okna rozbita, podlaha vytrhána, dveře zničeny. Krovy i krytina chátraly.  K opravě synagogy došlo až po sametové revoluci.

Odkazy:https://www.hermanuv-mestec.cz/volny-cas/zajimava-mista-a-okoli/zidovska-skola-a-synagoga/

 

Další informace o památce budou doplněny později...

Předchozí
Další
Foto: Wikimedia, 2017
Foto: Wikimedia, 2012
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.