Havlíčkův Brod

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.607145, 15.577217
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 800 metrů západně od hlavního náměstí, po pravé straně Ledečské ulice vedoucí do Perknova. Byl založen roku 1888 a používán do roku 1942. Na hřbitově je umístěno asi 260 náhrobků, z toho 120 jednoduchých stél východoevropských válečných uprchlíků z let 1916 - 1917. Ve hřbitovním domku čp. 2134, sloužícím jako byt správce, je dochována pamětní deska zakladatelů hřbitova. Pohřben je zde mj. rabín Jakub Singer.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. V nejbližších letech je třeba dokončit obnovu fasády hřbitovního domku, provést repasi obojích vrat hřbitovního domku včetně kování a pokračovat v opravách a vztyčování povalených náhrobků.

Tyfový hřbitov se nachází 1,5 km severně od středu města mezi poli z městským hřbitovem. Jde o zdaleka viditelný zalesněný ostrůvek, k němuž nevede žádná přístupová cesta. Fungoval v letech 1917 – 1918 jako hřbitov válečných uprchlíků, mezi nimiž vypukla tyfová epidemie. Původně byl hřbitov ohrazen dřevěným plotem a uprostřed byl postaven hřbitovní domek, zřejmě také ze dřeva. Plot ani domek se do dnešních dnů nedochoval. V současnosti je na ploše cca 25 x 25 metrů dochováno 86 jednoduchých stél s hebrejskými nápisy, na některých je latinkou napsáno jméno a místo původu zemřelého. Jedná se o zcela unikátní hřbitov, který nemá v České republice obdoby.

Do roku 2004 nebyly na údržbu hřbitova vynakládány žádné finanční prostředky. Roku 2005 byl proveden prořez stromů. V dalších letech bude nutno zajišťovat průběžnou údržbu hřbitova..

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.825,- Kč

Rok 1997 – oprava hřbitovního domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 442.422,- Kč

Dotace státních úřadů: 225.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 217.422,- Kč

Rok 1998 – oprava hřbitovního domku, zřízení vodovodní a kanalizační přípojky, dokončení elektroinstalace a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 357.086,- Kč

Město Havlíčkův Brod: 25.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 332.086,- Kč

Rok 1999 – oprava hřbitovního domku, ohradní zdi, prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 132.529,- Kč

Město Havlíčkův Brod: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 82.529,- Kč

Rok 2000 – odvoz stavební suti a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.920,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.835,- Kč

Rok 2002 – prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.225,- Kč

Prořez stromů: 4.620,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 16.605,- Kč

Rok 2003 – oprava fasády hřbitovního domku, oprava vstupních vrat do hřbitova, opravy náhrobků, ošetření stromů na hřbitově a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 106.594,- Kč

Opravy domku, vrat, náhrobků a ošetření stromů: 86.074,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 20.520,- Kč

Město Havlíčkův Brod: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 66.594,- Kč

Rok 2004 – vztyčování a opravy náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 101.740,- Kč

Vztyčování náhrobků: 85.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 16.740,- Kč

Město Havlíčkův Brod: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 41.740,- Kč

Rok 2005 – oprava kanalizační přípojky, opravy a vztyčování náhrobků, zdravotní prořez stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 85.178,- Kč

Oprava kanalizační přípojky: 15.428,- Kč

Opravy a vztyčování náhrobků: 43.000,- Kč

Zdravotní prořez 16 stromů: 20.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.750,- Kč

Město Havlíčkův Brod: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 25.178,- Kč

Rok 2006 – vztyčování 23 náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 100.440,- Kč

Vztyčování náhrobků: 59.250,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 41.190,- Kč

Město Havlíčkův Brod: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 40.440,- Kč

Rok 2007 – vztyčování povalených náhrobků, kácení a náhradní výsadba, klempířské práce na domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 104.103,- Kč

Vztyčování náhrobků: 32.487,- Kč

Kácení a výsadba: 38.511,- Kč

Klempířské práce: 12.674,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 20.431,- Kč

Město Havlíčkův Brod: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 44.103,- Kč

Rok 2008 – vztyčování povalených náhrobků, nátěr fasády hrobnického domku a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 107.688,- Kč

Vztyčování náhrobků: 44.268,- Kč

Nátěr fasády domu: 45.465,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 17.955,- Kč

Město Havlíčkův Brod: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 47.688,- Kč

Rok 2009 - vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 54.674,- Kč

Vztyčování náhrobků: 40.460,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 14.214,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.825,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, kamenické práce, dokumentace.

Celkové náklady: 94.388,- Kč

Město Havlíčkův Brod: 40.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 54.388,- Kč

Rok 2012 - stavební materiál, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 57.518,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70426.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.