Hartmanice (synagoga)

Typ objektu

expozicepomníksynagoga

GPS
49.1708475, 13.4541569
Vlastnictví
Soukromý vlastník
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Kontaktujte průvodce:
Radek Vlach, tel: +420 776 138 224

Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o památce budou doplněny později...

Horská synagoga leží 150 m severně od náměstí. Pochází z 80. let 19. století. Během okupace proměněna na truhlárnu, poté využita jako sklad. V roce 2002 prodána soukromému majiteli a od roku 2006 je zde muzeum a památník místní židovské komunity.

https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-14583530

http://www.hartmanice.cz/cz/

Předchozí
Další
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.