Habry (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
49.755537, 15.493467
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Synagoga se nachází 200 metrů severozápadně od náměstí. Postavena byla roku 1825 (nebo roku 1828) s výrazným klasicistním exteriérem jako náhrada za starší synagogu z první poloviny 17. století. Tato kamenná budova s předsíní na západní straně sloužila bohoslužebným účelům snad až do druhé světové války. V letech 1942 – 1965 byla využita jako modlitebna Českobratrské církve evangelické. Kolem roku 1968 byla adaptována na kino. Roku 1994 byla převedena do vlastnictví Židovské obce v Praze, plánuje se její celková rekonstrukce. Roku 1999 byl vypracován projekt na její rekonstrukci, od té doby nebyly na údržbu a opravu synagogy vynaloženy žádné finanční prostředky.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů hrazených Židovskou obcí v Praze:

Rok 1999 – projekt na opravu synagogy a chemické ošetření dřevěných konstrukcí

Celkové náklady: 90.705,- Kč

Roky 2000 až 2005 – na údržbu a opravu synagogy nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky.

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 450,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 285,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 485,- Kč

Rok 2009 - celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 164,- Kč

Rok 2011 - provozní náklady. Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 1.765,- Kč

Rok 2012 - na údržbu nebyly vlastníkem vynaloženy žádné prostředky.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70425.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.