Habry

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.751967, 15.483865
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 1 km severozápadně od náměstí v blízkosti rybníčku, přístupný je zpevněnou cestou. Prvně je doložen v první polovině 17. století. Náhrobní kameny jsou dochovány v počtu asi 250 kusů od první poloviny 18. století (nejstarší z roku 1740) do roku 1935. Zbytek průchozí márnice s jednoduchým kamenným portálem stojí v jihozápadním rohu hřbitova, ohradní kamenná zeď je částečně rozvalena.

V průběhu 90. let 20. století byla plocha hřbitova zbavena náletové vegetace a je vyčištěna, v současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. Do budoucna je třeba počítat s opravou poškozené ohradní zdi a se vztyčením povalených náhrobků, případně s restaurováním historických náhrobků z 18. a 19. století.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů hrazených Židovskou obcí v Praze:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 4.070,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 5. 832,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 6.318,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 9.214,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 10.611,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 5.778,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 11.137,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 13.871,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 9.983,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 9.497,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 17.894,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 21.458,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 23.686,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 23.537,- Kč

Rok 2009 - zhotovení plánu hřbitova s náhrobky a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 39.306,- Kč

Zhotovení plánu: 15.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 24.306,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 23.983,- Kč

Rok 2011 - restaurování náhrobků, dokumentace a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 228.628,- Kč

Ministerstvo kultury: 80.000,- Kč

Město Habry: 32.109,- Kč

Židovská obec v Praze: 116.519,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 310.938,- Kč

Ministerstvo kultury: 110.000,- Kč

Kraj Vysočina: 72.000,- Kč

Město Habry: 30.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 98.938,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70424.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.