Golčův Jeníkov (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
49.8142053, 15.4766708
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Informace o památce budou doplněny později...

Synagoga ve středu rozsáhlé židovské čtvrti byla postavena v letech 1871–1873 na místě dvou starších synagog (první synagoga je v písemných pramenech doložena v polovině 17. století, druhá byla postavena na jejím místě po požáru roku 1808). Byla postavena podle plánů čáslavského stavitele Skřivánka v novorománském slohu s maurskými prvky. Bohoslužebným účelům sloužila do druhé světové války, v letech 1942–1965 se v ní konaly bohoslužby Církve československé husitské a Českobratrské církve evangelické. Poté byla 4 roky opuštěna, od roku 1969, kdy ji převzalo Židovské muzeum v Praze, slouží jako jeho depozitář. Židovské muzeum v Praze se také stará o údržbu synagogy, na náklad Židovského muzea byla budova před několika lety kompletně opravena. V interiéru jsou dochovány části výzdoby a svatostánek.

https://pamatkovykatalog.cz/zidovska-ctvrt-synagoga-a-soubor-domu-684774

Předchozí
Další
Foto: archiv Matana, 2012
Zdroj: Hugo Gold

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.