Golčův Jeníkov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.816917, 15.476967
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov je uzamčen.
Kontaktujte nás:
[email protected]
+420 603 305 711
+420 226 235 211

Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází na západním konci města, necelý kilometr od náměstí, v sousedství nově zbudovaného silničního obchvatu. Podle ústní tradice byl založen již v první polovině 14. století, ve skutečnosti snad až na přelomu 17. a 18. století, naposledy byl rozšířen ve druhé polovině 19. století (snad roku 1876). Nejstarší náhrobní kameny jsou z počátku 18. století, z roku 1706 pochází náhrobek Abrahama a Adiny, z roku 1708 náhrobek Rivky. Pohřbívat se přestalo před druhou světovou válkou. Na hřbitově se nachází přibližně 1.500 náhrobků, mezi nimi mj. tři tumby: nejstarší tumba z roku 1806 náleží rabínu Jakubu Jizchakovi, tumba z roku 1814 patří učiteli Mordechaji Berovi, otci Arona Kornfelda, a třetí tumba z roku 1817 náleží Salmanovi, synovi Mischla Kornfelda. Náhrobek učitele zdejší proslulé ješivy Arona Kornfelda ze druhé poloviny 19. století je na hřbitově také dochován. Dále jsou zde pohřbeni např. členové nobilitované rodiny Goldreich von Bronneck. Jednoduchá obřadní síň proti vstupní bráně byla postavena v letech 1871 - 1872. Areál je pravidelně udržován a patří k nejcennějším židovským hřbitovům v Čechách.

V současné době je márnice opravena, náhrobky jsou postaveny a je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. Do budoucna je třeba počítat s restaurováním cenných historických náhrobků a s pokračováním opravy ohradní zdi.

 

Předchozí
Další
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.645,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.670,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.670,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.670,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.670,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.670,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.954,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.455,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 25.915,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 34.600,- Kč

Rok 2005 – zakoupení sekačky na údržbu hřbitova, zhotovení pamětní desky a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 22.507,- Kč

Zakoupení sekačky: 14.980,- Kč

Zhotovení pamětní desky: 5.300,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.227,- Kč

Dary fyzických osob: 12.800,- Kč

Židovská obec v Praze: 9.707 ,- Kč

Rok 2006 – restaurátorský průzkum náhrobků s plánem hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 24.775,- Kč

Restaurátorský průzkum s plánem hřbitova: 22.313,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.462,- Kč

Rok 2007 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 332.431,- Kč

Oprava ohradní zdi: 330.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.431,- Kč

Dary fyzických osob: 30.000,- Kč

Město Golčův Jeníkov: 66.000,- Kč

Kraj Vysočina: 99.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 137.431,- Kč

Rok 2008 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 548.480,- Kč

Oprava ohradní zdi: 547.600,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 880,- Kč

Kraj Vysočina: 108.000,- Kč

Město Golčův Jeníkov: 72.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 368.480,- Kč

Rok 2009 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 113.186,- Kč

Oprava ohradní zdi: 110.297,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.889,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 99.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 14.186,- Kč

Rok 2010 – restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 456.382,- Kč

Restaurování náhrobků: 396.190,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 60.192,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 76.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 255.382,- Kč

Město Golčův Jeníkov: 50.000,- Kč

Kraj Vysočina: 75.000,- Kč

Rok 2011 - restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 620.998,- Kč

Ministerstvo kultury: 150.000,- Kč

Město Golčův Jeníkov: 80.000,- Kč

Kraj Vysočina: 185.474,- Kč

Židovská obec v Praze: 205.524,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 606.208,- Kč

Soukromý dárce: 2.488,- Kč

Ministerstvo kultury: 160.000,- Kč

Město Golčův Jeníkov: 80.000,- Kč

Kraj Vysočina: 195.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 168.720,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70423.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.