Dub

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.107543, 14.009627
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno. 

Hřbitov se nachází 1 km jižně od obce, na kopci v lese, založen byl nejpozději na počátku 18. století (snad roku 1706). Na hřbitově je dochováno více než 100 náhrobků od poloviny 18. století do roku 1940. Od roku 1992 se postupně opravuje.

V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech.

Předchozí
Další
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana
Foto: archiv Matana

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.645,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 5.184,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 13.770,- Kč

Rok 1998 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 79.826,- Kč

Oprava ohradní zdi: 68.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 11.826,- Kč

Rok 1999 – pokračování opravy ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 67.888,- Kč

Oprava ohradní zdi: 25.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 42.888,- Kč

Okresní úřad v Prachaticích: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 47.888,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 28.795,- Kč

Rok 2001 – pokračování opravy ohradní zdi

Celkové náklady: 40.000,- Kč

Okresní úřad v Prachaticích: 20.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 20.000,- Kč

Rok 2002 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 74.005,- Kč

Rok 2003 – vztyčování povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 102.245,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.438,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.950,- Kč

Rok 2006 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.010,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 2.152,- Kč

Rok 2009 - pokračování opravy ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 411.268,- Kč

Oprava ohradní zdi: 408.920,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.348,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 211.268,- Kč

Rok 2010 - pokračování opravy ohradní zdi, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 281.268,- Kč

Oprava ohradní zdi: 250.150,- Kč

Kácení stromů: 29.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 2.118,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 81.268,- Kč

Rok 2011 - oprava hřbitovní zdi, polohopisný plán,celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 533.442,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 420.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 113.442,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků,celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 232.177,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 200.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 32.177,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70218.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.