Dřevíkov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.764387, 15.827864
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 500 metrů severozápadně od návsi na okraji lesa. Založen byl nejpozději v první polovině 17. století. Po polovině 19. století byl rozšířen do současné velikosti 1.777 metrů čtverečních (původní velikost byla přibližně poloviční); v této době byl ohrazen zdí z lomového kamene a byl vybudován nový vstup průchozí márnicí – vozovnou. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1748, nejmladší náhrobky jsou z let 1983 a 1994. Na hřbitově se nachází celkem asi 300 náhrobků, mnohdy cenných barokních a klasicistních stél, mezi nimi i jeden litinový náhrobek z roku 1852. Asi do r. 1985 zde byl poslední dřevěný náhrobek na našem území z doby první světové války, který je zrestaurován a nachází se v depozitáři Souboru lidových staveb Vysočina. Je zde pohřben mj. bývalý starosta Trhové Kamenice Maxmilián Bergmann (1870 – 1932). V 70. letech 20. století byly do průchozí márnice - vozovny na východním okraji hřbitova umístěny fragmenty poškozených stél ze druhé poloviny 18. století.

Ve druhé polovině 90. let 20. století byly márnice i ohradní zeď opraveny, náhrobky jsou postaveny a v současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. Do budoucna je možné počítat s restaurováním cenných náhrobků z 18. století.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava ohradní zdi a márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 128.630,- Kč

Oprava ohradní zdi a márnice: 107.273,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 21.357,- Kč

Okresní úřad v Chrudimi: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 78.630,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 24.030,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.800,- Kč

Rok 1998 – oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 171.024,- Kč

Oprava ohradní zdi: 159.117,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 11.907,- Kč

Dar fyzické osoby: 65.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 106.024,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 16.740,- Kč

Dar fyzické osoby: 15.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 1.740,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.256,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.281,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 24.057,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.449,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.262,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.765,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.926,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 24.098,- Kč

Rok 2008 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2009 - zhotovení plánku hřbitova s náhrobky a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.100,- Kč

Rok 2010 - oprava ohradní zdi, výměna šindelové krytiny na márnici a části ohradní zdi, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 306.400,- Kč

Oprava ohradní zdi: 161.814,- Kč

Výměna šindelové krytiny: 98.760,- Kč

Kácení stromů: 19.500,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 26.326,- Kč

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 81.400,- Kč

Ministerstvo kultury: 115.000,- Kč

Obec Dřevíkov: 10.000,- Kč

Pardubický kraj: 100.000,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, opravy a restaurování náhrobků, průzkum, dokumentace.

Celkové náklady: 169.506,- Kč

Obec Vysočina: 10.000,- Kč

Pardubický kraj: 100.000- Kč

Židovská obec v Praze: 59.506,-

Rok 2012 - restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 105.378,- Kč

Obec Vysočina: 10.000,- Kč

Pardubický kraj: 50.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 45.387,-

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70421.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.