Drážkov

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.6351694, 14.2690453
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Hřbitov uzamčen.
Přístupný po domluvě.
tel. 724 181 489
e-mail: [email protected]

Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Hřbitov se nachází 2 km jihozápadně od obce, na okraji lesa na vrchu Radobylka, jižně od silnice Kamýk nad Vltavou - Radov. Založen byl nejpozději ve druhé polovině 17. století (údajně r. 1680), je na něm dochováno cca 300 náhrobků z let 1681 – 1936, mezi nimi řada barokních žulových náhrobků zdobených symboly nebo rostlinnými ornamenty. V rekonstruované tahaře je dochován kamenný obřadní stůl.

V průběhu 90. let 20. století byl hřbitov vyčištěn od náletové vegetace a současně byla zahájena rekonstrukce celého areálu, která spočívala v opravě tahary, ohradní zdi a vztyčení povalených náhrobků. V současné době je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je třeba pokračovat i v následujících letech. V blízkých letech je třeba počítat s restaurováním historických náhrobků ze 17. – 19. století.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 12.788,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.676,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.567,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 11.894,- Kč

Rok 1999 – stavba zřícených úseků ohradní zdi z lomového kamene a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 105.730,- Kč

Stavba ohradní zdi: 93.035,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.695,- Kč

Obec Svatý Jan: 10.000,- Kč

Obec Kamýk: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 90.730,- Kč

Rok 2000 – oprava ohradní zdi a márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 83.680,- Kč

Oprava zdi a márnice: 60.811,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 22.869,- Kč

Obec Svatý Jan: 10.000,- Kč

Obec Kamýk: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 68.680,- Kč

Rok 2001 – oprava ohradní zdi, oprava střechy a interiéru márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 64.032,- Kč

Oprava ohradní zdi a márnice: 50.752,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 13.280,- Kč

Obec Svatý Jan: 10.000,- Kč

Obec Kamýk: 5.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 49.032,- Kč

Rok 2002 – stavění povalených náhrobků, oprava zřícených úseků ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 47.722,- Kč

Rok 2003 – oprava poškozených úseků ohradní zdi, stavění povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 81.208,- Kč

Oprava zdi a vztyčování náhrobků: 68.310,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 12.898,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 18.111,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 17.407,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 20.016,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 44.696,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.419,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.691,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 29.316,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, opravy a restaurování, dokumentace. Celkové náklady: 470.330,- Kč

Soukromý dárce: 3500,- Kč

SZIF: 302.400,- Kč

Židovská obec v Praze: 164.430,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazeny židovskou obcí v Praze: 27.600,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70420.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.