Dolní Lukavice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.603591, 13.342724
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od počátku 17. století. V centru obce 100 m západně od kostela se nachází synagoga z poloviny 19. století. Není známo, kdy byla přestavěna na dodnes obývaný obytný dům.

Hřbitov leží severovýchodně od obce Dolní Lukavice, na svahu nad silnicí do Lišic vedle obecního hřbitova. Půdorys hřbitova je nepravidelný, protáhlý ve směru východ-západ. Hřbitov byl údajně založen koncem 15. století. Celkový počet náhrobků je 239, z toho většina stojících. Na hřbitově jsou také dva menší pomníky obětem holocaustu, jeden poškozený leží poblíž brány, druhý stojí ve svahu ve východní části hřbitova. Nejstarší čitelné náhrobky pocházejí ze 70. let 18. století, nejmladší z počátku 20. století. Hřbitov tak představuje průřez několika slohovými obdobími,a to jak z hlediska kulturně-historického, tak i epigrafického. Většina náhrobků je zhotovena z pískovce, podléhajícího velmi rychlé erozi. Tou a porosty břečťanu je již zničena většina textů na pískovcových náhrobcích ze druhé poloviny 19. století. Starší náhrobky, pro něž byl použit pevnější materiál (pískovec s převážně železitými inkrustacemi), tesané hlubším a větším písmem, jsou prozatím ještě čiitelné. Na hřbitově je dále ohradní zeď z lomového kamene, vstupní branka a bývalý domek hrobníka (který je v současnosti určen k rekreačnímu bydlení). U vchodu na hřbitov se nachází žulová pamětní deska věnovaná obětem šoa.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – plánek hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 18.948,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 32.460,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 8.205,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10215.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.