Dobruška (synagoga)

Typ objektu

expozicesídelní okrseksynagoga

GPS
50.2922539, 16.1621028
Vlastnictví
města a obce
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

květen-září   Út-Ne 9:00-17:00 (samostatně bez průvodce)
Tel.:+420 494 629 668
E-mail: [email protected]

Přílohy v PDF
Příspěvek

Byla postavena po roce 1866 na místě starší synagogy z roku 1722. Nachází se na Šubertově náměstí, jež leží asi 100 m na severovýchod od hlavního dobrušského náměstí F. L. Věka, jako čp. 646. 

Od roku 2006 je synagoga v majetku města a v roce 2010 prošla náročnou rekonstrukcí. Nyní je propojena se sousední budovou muzea a mimo stálou expozici věnovanou historii místní židovské komunity zde můžete vidět jednu z mála dochovaných židovských očistných lázní, tzv. mikve.

https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/synagoga-119246

https://www.hkregion.cz/dr-cs/102304-synagoga-a-zidovsky-hrbitov-dobruska.html

Další informace o památce budou doplněny později...

Předchozí
Další
Foto: Wikimedia, 2023
Foto: Wikimedia, 2023
Foto: Wikimedia, 2021
Mapy.cz

Více informací

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.